Aleksandr Tishkov „Hüpoteetiline paradiis” / Monumentaalgalerii / 22.11.–16.12.2018

Neljapäeval, 22. novembril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Aleksandr Tishkovi isikunäitus „Hüpoteetiline paradiis”.

Näituse algpunktiks on Eedeni aia kontseptsioon, millel põhines ka Tishkovi magistritöö, ning see uurib, kas me oleksime meie poolt ettekujutatud paradiisis teretulnud. Tegemist on utoopilise ja idealistlikku keskkonnaga, kus eksistents toimuks harmoonias kõige ümbritsevaga. Samas oleme oma inimkesksuses esimeste loomade kodustamisest alates tõmmanud kollektiivselt joont enda ja ülejäänud maailma vahele. Seetõttu kopeerib näituse paradiis küll olemasolevat loodust, kuid teeb seda läbi rõhutatud kunstlikkuse ja absurdi.

Kunstnik lisab: „Olles ümbritsetud linnaelust ja urbanistlikust keskkonnast oleme ka isoleeritud sellest väljapoole jäävatest probleemidest nagu ookeanide hapestumine, elupaikade häving, liikide väljasuremine, jne. Tänapäeval võime ise seda teadmata olla vastutavad teises maailma otsas toimuvate keskkonnamuutuste pärast. Kas me reaalselt oleme niivõrd arenenud, et säilitada neid tingimusi, milles maailma pärisime, või huvitab meid pigem järeltulevatele põlvkondadele täiendavate probleemide tekitamine?”

Aleksandr Tishkov (s 1989) on õppinud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ja Londoni Kunstiülikooli Central Saint Martinsi kolledžis skulptuuri. Tema isikunäitused on toimunud Tallinnas, Tartus, Pärnus, Võrus ja Riias ning lisaks Eestile on ta grupinäitustel osalenud Inglismaal, Hiinas, Soomes ja Leedus. 2015. aastal oli ta üks Baltikumi Young Painter Prize’i finaliste. www.aleksandrtishkov.com

Erilised tänud: Dmitri Tishkov, Natalia Kalder, Viktor Kalder, Valentina Popova, Andrei Aleksejev, Dmitri Sokolov, Martha Wagstaff, Fabio Dartizio, Kang Gao, Sofia Bonato ja Tiffany Jane Howe.
Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Uus Monumentaal OÜ.


On Thursday, 22 November at 5 p.m. Aleksandr Tishkov’s personal exhibition “Hypothetical Paradise” will be opened in the monumental gallery of the Tartu Art House.

The starting point of the exhibition is the concept of the Garden of Eden that was also the basis of Tishkov’s MA graduate work and it explores if we would be welcome in the paradise that humanity has imagined. Paradise is a utopian and idealistic environment where the existence takes place in harmony with the surroundings. At the same time, in our anthropocentrism we have collectively drawn a line between ourselves and the rest of the world ever since the domestication of the first animals. Therefore the paradise of the exhibition copies the existing nature but does it by emphasizing its artificiality and absurdity.

The artist adds: “Being surrounded by the urban life and environment we are isolated from external problems like ocean acidification, habitat destruction, extinction of species, etc. In today’s world we can be responsible for environmental changes on the other side of the world without even realising it. Are we actually developed enough to preserve the condition of the world that we inherited or are we only interested in creating additional problems for our succeeding generations?”

Aleksandr Tishkov (b 1989) has studied sculpture in the Tartu Art College and in Central Saint Martins, University of the Arts London. His personal exhibitions have taken place in Tallinn, Tartu, Pärnu, Võru and Riga. Besides Estonia he has participated in group exhibitions in the UK, China, Finland and Lithuania. In 2015, he was one of the finalist of the Baltic Young Painter Prize. www.aleksandrtishkov.com

Special thanks: Dmitri Tishkov, Natalia Kalder, Viktor Kalder, Valentina Popova, Andrei Aleksejev, Dmitri Sokolov, Martha Wagstaff, Fabio Dartizio, Kang Gao, Sofia Bonato and Tiffany Jane Howe.
Exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia and Uus Monumentaal OÜ.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.