Heldur Viires “Näitus kohvris” / Väike saal / 25.07.–18.08.2019

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 25. juulil kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses galeriis Heldur Viirese raamatuillustratsioonide ülevaade „Näitus kohvris”. Näituse kuraator on Margus Meinart.

Konrad Mäe stuudio kapis seisis aastaid vana pruun kohver, mis oli täis Heldur Viirese ilukirjandusteoste jaoks loodud illustratsioone 1960ndatest 1980ndate alguseni. Need on enamasti kollaažid ning kasutatud on ka omavalmistatud faktuuride ja mustritega pabereid. Kokku on kleebitud imepisikesi detaile ning selgema vormi või parema kompositsiooni otsinguil sageli mitmete kihtidena. Samas säilitavad pildid oma kunstilise terviklikuse. Kokku on Viires illustreerinud enam kui paarsada teost.

Näitamaks Heldur Viirese laiahaardelist ja mitmekesist ampluaad illustraatorina, on lisatud ka tema plaadikujundused, väike valik kirjastuse „Valgus“ jaoks tehtud originaaljoonistusi „Punasele raamatule“ (Jenseni nimeline aastapreemia ja üleliidulise raamatukunstivõistluse diplom), Viktor Masingu tellimusel tehtud illustratsioonid ja mõned värvitahvlid raamatust „Liblikate välimääraja“.

Heldur-Jaan Viires (snd 1927) on õppinud maali Tartu Riiklikus Kunstiinstituudis, Repini nimelises Kunstiinstituudis ja Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis. Töötanud vabakutselise kunstniku ja illustraatorina. Alates 1989. aastast olnud üks peamiseid õpetajaid Konrad Mäe stuudios, mille eest omistati talle 2007. aastal Anton Starkopfi preemia. Tänavu nimetati Viires Tartu aukodanikuks.

Näitus on avatud 18. augustini.


Meediakajastus

Mari Niitra. Illustraatorid kapist välja! Sirp, 16. august 2019.


On Thursday, 25 June at 18.00 Heldur Viires’s exhibition of book illustrations “Exhibition in a Suitcase” will be opened in the small gallery of the Tartu Art House. The exhibition is curated by Margus Meinart.

For years in a cupboard at the Konrad Mägi Studio has stood an old brown suitcase full of illustrations by Heldur Viires from the 1960s to the beginning of the 1980s. These are mostly collages that also use papers with self-made textures and patterns. Tiny details have been glued together and to achieve a more precise form or a better composition often many layers have been used. At the same time, the images still function as fully realised art works. Altogether, Viires has illustrated more than a couple of hundred books.

To show the extent and diversity of Viires’s illustrations, his record sleeves, a small selection of original drawings made for “The Red Book” (that received various local and Soviet Union awards), illustrations for the botanist Viktor Masing and colour plates from the book “Field Guide to Butterflies” have been included.

Heldur-Jaan Viires (b 1927) studied painting in the Tartu State Art Institute, the Repin Art Institute and the Estonian State Art Institute. He has worked as a freelance artist and illustrator. Since 1989, he has been one of the main teachers at the Konrad Mägi Studio for which he was awarded the Anton Starkopf Prize. This year, Viires was named an honorary citizen of Tartu.

The exhibition is open until 18 August.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.