Taavi Oolberg “Kuni viimne rohulible…” / Monumentaalgalerii / 25.07.–18.08.2019

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 25. juulil kell 18.30 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Taavi Oolbergi näitus „Kuni viimne rohulible…”. Näituse kuraator on Indrek Grigor (Tartu Kunstimuuseum), helikujunduse on loonud Rooland Seer ja tattoo-seeriate autor on Lisa Heidinger.

Kunstniku eesmärgiks on ehitada pühamu, mis kajastaks kaasaegset olukorda, kus usk on levinud samadel assimilatiivsetel alustel nagu varem on juhtunud. Kus erinevad (massi)kultuurilised ikoonid muudetakse koheselt õpetuse osaks. Näituse nimi, „Kuni viimne Rohulible…“ on kujund boddhisattva vandest, kus vandevõtja lubab, et ei virgu enne kui viimne rohulible on aidatud teisele poole kannatusi. Kui kaua tuleb aga järele oodata Adolf Hitlerit?

Oolberg lisab: „Hetke üks populaarsemaid visionääre, ajaloolane Yuval Noah Harari on väitnud, et sotsiaalmeedia ajastul on kõige suuremaks väärtusteks ning oskusteks rahu ja vaikus. Just kogemuslik üleküllus on inimesele ainsaks meeldetuletuseks selle puudumisest. Nii on ka kogu näituse „pühamu“ koos oma altari ja heliteosega nagu tänapäeva maailm infost üleküllastunud ning kehastab puuduva kaudu seda mida maailmas enam ei ole: rahu ja vaikust.”

Taavi Oolberg (snd 1983) on õppinud Tallinna Sidekoolis arvutigraafikat ning Tartu Kõrgemas Kunstikoolis meedia- ja reklaamikunsti. Alates 2004. aastast on ta töötanud graafilise disainerina. Oolbergi varasemad isikunäitused on toimunud Võrus, kuid praegune on tema esimene iseseisev ülesastumine Tartus.

Näitus on avatud 18. augustini.


Meediakajastus

Meelis Friedenthal ja Teet Toome. Religioon on võõras. Head uudised, 29. detsember 2019.


On Thursday, 25 June at 18.30 Taavi Oolberg’s exhibition “Down to the Last Blade of Grass…” will be opened in the monumental gallery of the Tartu Art House. The exhibition is curated by Indrek Grigor (Tartu Art Museum), the sound design is by Rooland Seer and the tattoo series are by Lisa Heidinger.

The aim of the artist is to construct a shrine that would express the contemporary situation where religion has spread on the same assimilative basis as in earlier eras. Where different icons of (mass) culture are immediately used as part of the teaching. The title of the exhibition, “Down to the Last Blade of Grass…” is an image from a Bodhisattva vow where the oath taker promises not o be enlightened until the last blade of grass has passed on to the other side of suffering. How long do we have to wait for Adolf Hitler?

Oolberg adds: “One of the most popular visionaries of today, the historian Yuval Noah Harari has claimed that the most important qualities in the era of social media are peace and quiet. The experiential over saturation is the only reminder for the people of what they are missing. The “shrine” of the exhibition with its altar and sound work is over saturated with information like the contemporary world and through the missing elements it embodies what the world is lacking: peace and quiet.”

Taavi Oolberg (b 1983) has studied computer graphics in the Tallinn School of Communication and media and advertisement design in the Tartu Art College. Since 2004, he has been working as a graphic designer. Oolberg’s earlier personal exhibitions have taken place in Võru and the present exhibition is his first personal project in Tartu.

The exhibition is open until 18 August.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.