Laura Põld ja Katrin Väli “Eitus” / Suur saal / 23.01.–16.02.2020

(Scroll down for English)

Reedel, 24. jaanuaril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis kunstnik Laura Põllu ja luuletaja Katrin Väli ühisnäitus „Eitus“.

Näitus on jätkuks Põllu ja Väli varasematele ühisprojektidele „Natural Shelter” (2019, Fiskarsi küla Kunsti- ja Disainibiennaali näitus „Being with“, kuraator Jenni Nurmenniemi) ja „Urud. Lennud“ (2019, Hobusepea galerii, Tallinn). Installatsioon koosneb Põllu keraamilistest objektidest ja skulptuuridest, vitriinidesse koondatud toetavast kirjandusest ning Väli luuletustest. Erinevalt varasematest projektidest on sellel korral ka osa luulekatkeid omandanud orgaanilisema punutud välimuse ning seetõttu suhestuvad otsesemalt ülejäänud väljapanekuga.

Kanada kunstnik Lou Sheppard on kirjutanud: „Mind hämmastab, et hoolimata sellest, kuivõrd imelised ja kummalised objektid ja ideed ka Laura Põllu ateljeest avalikkuse ette ei astuks, pole tema kunstilise praktika sisuks millegi tegemine. Näib, et pigem soovib ta olla osaline ühes suuremas protsessis, ja tema teosed küsivad, kuidas saaksime kaasa lüüa võrgustikes ja süsteemides, mis meid kõikjal ümbritsevad.“

Autorid lisavad: „Maailm on täis mitmesugust elu, mis on väärtuslik ja tähtis, ning mitte meie, inimesed ei anna talle väärtust, vaid tema väärtus on temas eneses. Kunstniku tunnetusliku oletuse põhjal inimkäele loomulikuks peetud vormid on teiste liikide seas levinud juba enne inimest ja kätt. Seda olulisem on liigirikkuse säilitamise teema praeguses Eestis, kus aastasadu püsinud elupaiku mõtlematult hävitatakse. Inimestel peaks olema rohkem empaatiat teiste olendite vastu.“

Näituse kuraator on Peeter Talvistu.

Luuletaja ja tõlkija Katrin Väli (snd 1956, kodanikunimega Katrin Hallas) elab ja töötab Tallinnas. Ta on lõpetanud Moskva Gorki-nimelise kirjandusinstituudi ning on avaldanud 12 luulekogu ja järjepidevalt luuletusi perioodikas. Tema esimene luulekogu „Eluase“ ilmus 1978. aastal ja seni kõige hilisem, „Sugulane“, 2018. aastal. Katrin Väli tekste on tõlgitud vene, ungari, ukraina, inglise ja soome keelde. Ta on tõlkinud ilukirjandust, peamiselt luulet. Alates 1994. aastast on töötanud ajalehe Eesti Ekspress keeletoimetajana.

Laura Põld (snd 1984) on õppinud keraamikat Eesti Kunstiakadeemias, maali Tartu Ülikoolis ning plastilisi kontseptsioone ja keraamikat Linzi Kunstiülikoolis. Oma erinevaid meediume siduva loominguga on ta lisaks Eestile osalenud näitustel ka Ameerika Ühendriikides, Austrias, Iraanis, Jaapanis, Leedus, Prantsusmaal, Saksamaal, Soomes, Ungaris, Taanis ja Venemaal. Teda on muu hulgas tunnustanud nii Eesti Kutuurkapitali kujutava ja rakenduskunstisihtkapital (aastapreemia 2014, peapreemia 2018) kui Köler Prize (grand prix 2016). Põllu viimane näitus Tartus toimus 2016. aastal Tartu Kunstimuuseumis.

Näitus on avatud 16. veebruarini.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Kunstinäituse tõttu tuli seina taguda neli tuhat naela. Tartu Postimees, 26. jaanuar 2020.


On Friday, 24 January at 5 p.m. the artist Laura Põld and the poet Katrin Väli will open their joint exhibition “Denial” in the large gallery of the Tartu Art House.

This exhibition is a continuation of two earlier joint projects of Põld and Väli: “Natural Shelter” (2019, Fiskars Village Art and Design Biennial, curator Jenni Nurmenniemi) and “Burrows. Flights” (2019, Hobusepea Gallery, Tallinn). The installation consists of Põld’s ceramic objects and sculptures, display cases containing supporting literature and Väli’s poems. Unlike the previous projects, the fragments from poems have a more organic appearance and therefore relate more closely with the rest of the exhibition.

The Canadian artist Lou Sheppard has written: “Though wonderful and strange objects and ideas emerge from her studio, Põld’s practice is not, necessarily, about doing. Instead it seems to be about becoming a participant in a larger process and her works inquire how we could participate within the networks and systems that surround us.”

The authors add: “The world is full of diverse life that is valuable and important. This is not made valuable by us, the people, but the value is contained within itself. The forms that are presumed natural to the human hand by the sensibilities of the artist have proliferated among other species long before humans and hands. This makes maintaining biodiversity an even more pressing question in today’s Estonia where the habitats that have stood for hundreds of years are being thoughtlessly destroyed. Humans should have more empathy towards other beings!”

The exhibition has been curated by Peeter Talvistu.

The poet and translator Katrin Väli (b 1956, real name Katrin Hallas) lives and works in Tallinn. She has graduated from the Gorki Literature Institute in Moscow and has published twelve collections of poems. Her first collection “Eluase” was published in 1978 and the latest thus far, “Sugulane” in 2018. Her texts have been translated to Russian, Hungarian, Ukrainian, English and Finnish. Väli herself has translated fiction, mainly poetry. Since 1994 she works as a proofreader at the weekly newspaper “Eesti Ekspress”.

Laura Põld (b 1984) has studied ceramics at the Estonian Academy of Arts, painting at the University of Tartu and sculptural conceptions and ceramics at the University of Art and Design Linz. Besides Estonia, she has presented her oeuvre, that brings together various media, in Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Iran, Japan, Lithuania, Russia and the United States. Her work has been recognized by the Visual and Applied Art Endowment of the Cultural Endowment of Estonia (annual award 2014, main prize 2018) and Köler Prize (grand prix 2016). Põld’s last exhibition in Tartu took place in 2016 in the Tartu Art Museum.

The exhibition will remain open until 16 February.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.