Esmaspäeval oli meil siin veel lumine / Suur ja väike saal / 11.05.–31.05.2020

(Scroll down for English)

(Scroll down for English)

Alates esmaspäevast, 11. maist on Tartu Kunstimaja suures ja väikeses saalis avatud kodus istumisest ja karantiinist rääkiv kuraatorprojekt „Esmaspäeval oli meil siin veel lumine”.

Kuraator Peeter Talvistu projekt võtab kahe erineva lähenemise kaudu kokku viimaste kuude olukorra ja elutunnetuse. Väikeses saalis sedastatakse läbi Eerik Haameri, Marko Mäetamme ja Diana Tamane teoste eraldatuna nelja seina vahel istumisega seostatavaid fakte. Me kõik oleme läbinud lähedusvajaduse, hullumise ja seesmise surutise väljapurskumise staadiumid.

Suure saali autoreid ja teoseid kohtas kuraator eriolukorra jooksul sotsiaalmeedias ning need seostuvad läbielatu poeetilise tunnetusega.
Osalevad kunstnikud Eero Ijavoinen, Elise Christin Jörberg, Kalli Kalde, Mette Mari Kaljas, Paul Lepasson, Marja-Liisa Plats, Vahur Puik ja Mattias Reinula.

Tegemist on pooljuhuslike avastustega, mis ühel või teisel viisil on sattunud kokku tervet maailma nii ühendavate kui eraldavate sündmustega.

Fuajees seob kahte saali kunstiteadlase Indrek Grigori videovestlus maalikunstnik Peeter Krosmanniga, kus otsitakse vastuseid praktilistele küsimustele. Näituse pealkiri „Esmaspäeval oli meil siin veel lumine” pärineb Vahur Puigi video tekstilisest kommentaarist tema Facebooki seinal.

Täname Tartu Kunstimuuseumi ja kõiki kunstnikke kiire reageerimise ning kaasamõtlemise eest.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Kunstimaja avanes näitusega, mis pakub võimalust karjuda. Tartu Postimees, 12. mai 2020.

Kaisa Eiche. Esmaspäeval on meil siin ikka lumine. Sirp, 22. mai 2020.

Tõnis Tatar. Päevad, mida ei taha tagasi. Universitas Tartuensis, juuni 2020.


On Monday, 11 May curatorial exhibition “On Monday It Was Still Snowy” about staying at home and being in quarantine will be opened in the large and small galleries of the Tartu Art House.

The project by the curator Peeter Talvistu uses two different approaches to summarise the situation and sensibilities of the last two months. In the small gallery, the works of Eerik Haamer, Marko Mäetamm and Diana Tamane represent the factual elements of being separated by the walls of your home from the rest of the society. We have all passed through the stadiums of need for closeness, loosing our minds and exploding with the pent up pressure.

The curator met the authors and projects of the large gallery during the emergency on social media and all of them have a strong poetic connection with everything we just experienced. Eero Ijavoinen, Elise Christin Jörberg, Kalli Kalde, Mette Mari Kaljas, Paul Lepasson, Marja-Liisa Plats, Vahur Puik and Mattias Reinula participate. These are semi-random discoveries that in one way or another have become intertwined with the events that both connected and separated the whole world.

In the ground floor lobby, the two galleries are joined together by the video conversation of the art historian Indrek Grigor and the painter Peeter Krosmann where they seek answers to more practical questions. The title of the exhibition, “On Monday It Was Still Snowy” accompanied Vahur Puik’s video as a commentary on his Facebook wall.

We thank the Tartu Art Museum and all participating artists for their quick response and cooperation.Tartu Town Government and the Cultural Endowment of Estonia.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.