Juss Heinsalu „Pinnavaade” / Monumentaalgalerii / 05.06. – 28.06.2020

Reedel, 5. juunil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Juss Heinsalu näitus „Pinnavaade”.

Näitus koondab installatiivses vormis teoseid, mis tõstavad esile kunstniku huvi savi erinevate kasutusviiside vastu. Nähtavale tulevad mustrid, topograafilised maastikud ja fraktaalsed suhted. Heinsalu käsitleb savi-mustreid kui mineraalaines peituvat keelt, olemust, mälu. Teadmisi konkreetsest kohast – sealse maastiku vormumisest või keskkonnamõjudest. Eri suurenduste vahel liikumine muudab ajalist taju ning kujutlust mikro-makro skaala kogemisest. Monumentaalgaleriis on üleval nii saviga trükitud graafikat, keraamilisi elemente kui videoformaadis savi-osakeste suurendusi.

Kunstnik lisab: „Viimastel aastatel olen võtnud oma loomeprotsesside aluseks idee savist kui elu kandjast, põhinedes nii mütoloogilistel tuletistel ja rahvatarkusel, teaduslikel hüpoteesidel kui ka iseenda stuudiopraktikal. Vaadeldes savi kõikvõimalike eri nurkade alt ning olekuis, proovin mõista olemise võimalikkust mineraalses mateerias. Nii mitmeski mõttes ei rahulda mind teadmised, mille puhul keskendume juba olnule, vaid pakub põnevust see, mis võiks olla, mida uut on võimalik teada. Siinkohal tuleb mängu spekulatsioon ja fiktsioon. Meie ümber eksisteerib mitmeid maailmu korraga, millest üks taandub räniühendite potentsiaalile.”

Juss Heinsalu (snd 1991) on õppinud Eesti Kunstiakadeemias keraamikat ning omandanud vabade kunstide magistri NSCAD Ülikoolis Kanadas. Igapäevaselt tegeleb Heinsalu materjalipõhise loome- ja uurimistööga ning on üks Kohila Sümpoosioni korraldajatest. Eelnevalt on ta osalenud aktiivselt erialastes projektides ja näitustel mitmel pool Euroopas ning Põhja-Ameerikas. Tegemist on tema esimese isikunäitusega Tartus.

Kunstniku poolsed tänud näituse teostusel: Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kultuurkapital, Kohila Koolituskeskus, Kulla Laas, Urmas Lüüs, Tartu Kunstimaja ja Tanel Asmer, Puidutohter OÜ, NSCAD Ülikooli graafika osakond, Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakond ning prototüüpimise labor, kunstniku pere ja lähedased.


On Friday, 5 June at 5 p.m. Juss Heinsalu’s personal exhibition “Surface View” will be opened in the monumental gallery of the Tartu Art House.

“Surface View” is an installation-based setting presenting patterns, topography and fractal relations. It gathers together various works that convey the artist’s wide interest in clay and its uses. Heinsalu treats clay-patterns as embedded material language, essence and memory; as knowledge of a specific site, its formation and environment. While moving through the range of scale within the works, the sense of time and micro-macro relations are being altered. Monumental gallery displays silk screened clay-prints, ceramic elements, video-works of enlarged particles and much more.

Heinsalu adds: “Merging mythological narratives and folklore, scientific hypothesis as well as my own studio practice, in recent years I have taken the embodiment of life within clay as a core idea for my creation processes. Observing clay in all possible ways and conditions, I try to understand the capacity of becoming within mineral matter. I am not satisfied with knowledge simply about the past, but curious of what could be, the imagined. It brings forth speculation and fiction. We experience multiple worlds simultaneously, one of them being constructed from the potential of silicon compounds.”

Juss Heinsalu (b 1991) studied ceramics at the Estonian Academy of Arts and received his MFA at NSCAD University in Nova Scotia, Canada. Heinsalu deals with material-based research and creation, and is one of the organizers of the Kohila Symposium. Previously, he has actively participated in various projects and exhibitions across Europe and North America. This is his first personal exhibition in Tartu.

Thanks from the artist for the support of this exhibition: Estonian Artists’ Association, Cultural Endowment of Estonia, Kohila Educational Center, Kulla Laas, Urmas Lüüs, Tartu Art House and Tanel Asmer, Puidutohter OÜ, the department of Printmaking at NSCAD University, Glass Art department and Prototyping Lab at Estonian Academy of Arts, artist’s family.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.