OSA kunstikollektiiv „Kultuurikoodid“ / Väike saal / 29.05.–20.06.2021

(Scroll down for English)
(Прокрутите вниз для русского языка)

Laupäevast, 29. maist on Tartu Kunstimaja väikeses saalis avatud OSA kunstikollektiivi (Olga Makaronskaja, Sonya Isupova ja Anastassia Šarõmova) näitus „Kultuurikoodid“.

Projekt on visuaalne avastusretk tänapäeva inimese alateadvuse sügavusse. See põhineb kolme erineva taustaga noore naise kultuurilisel kogemusel. Anastassia Šarõmova, kes elas ja töötas Hamburgis, on hiljuti naasnud Tallinnasse. Pärnust pärit Olga Makaronskaja elab ning töötab hetkel Stockholmis. Sonya Isupova Kiievist elab ning töötab hetkel Genfis. Kaks erinevat riiki, kolm erinevat linna, nad kõik on emigreerunud oma kodumaalt. Naisi ühendab ka postsovetlik taust ning ühine emakeel.

Ükskõik, kus me ei viibi, ümbritseb meie elu iseärane kultuur. Mis muud on kultuur kui kogum normidest, reeglitest, struktuuridest, tabudest, rituaalidest ning väärtustest? Mis juhtub isikuga, kui ta sukeldub uude kultuuri koos uute normide ning tavadega? Kuidas mõjutab see meie elu ning tööd? Mitu identiteedi kihti saab ühel inimesel olla?

Et täielikult mõista kultuuri rolli isiku kujunemisel, on vaja aru saada, et kultuur ei ole üksnes inertne arhiiv ideedest ja tavadest, mille keskel elame, vaid seda on kujundanud palju erinevaid faktoreid. Kuidas muutub ja areneb inimese identiteet aja jooksul?

Näitus tekitab meditatiivse ruumi – erinevate kultuurikoodide kihtide avanemisel muutuvad inimesed üheks osaks ruumikogemusest. Iga uus kiht läheb järjest sügavamale ja loob erineva pildi erinevast inimesest ja tema erinevatest tunnetest erinevatel eluetappidel.

Tehniline abi: Stella Choi ja Nuno Castro
Heli: Misha Panfilov
Eriline tänu: Anna Makaronskaja ja Roland Glukhov
Toetus: Eesti KultuurkapitalFrom Saturday, 29 May the exhibition “Cultural Codes” by the OSA art collective (Olga Makaronskaja, Sonya Isupova & Anastassia Šarõmova) is open in the small gallery of the Tartu Art House.

The project is a visual exploration into the depth of the subconscious mind of a modern young person. Based on the cultural experience of three young women with different backgrounds: Anastassia Šarõmova lived and worked in Hamburg, recently returned to Tallinn. Olga Makaronskaja from Pärnu, currently lives and works in Stockholm. Sonya Isupova from Kyiv, currently lives and works in Geneva. Two different countries, three different cities, all emigrated from their home countries. United by a post soviet background and a common language.

Living a life in our contemporary world, you have to live in that life, immersed in a particular culture. But what is a culture other than a collection of norms, rules, structures, taboos, rituals and values? What happens when you dive into a new culture, new norms and rituals, how does it affect your life, your work? How many layers of identity can one person have?

To truly understand culture’s role in shaping us, we must understand that culture is not just an inert repository of ideas and customs we all live with, but that it too is shaped by various factors. How does ones identity change and evolve with time?

This exhibition creates meditative space, where people become part of the experience by wandering through layers of cultural codes. With each new layer originating a different image of a different person of a different feeling, of a different point in the past.

Technical support: Stella Choi and Nuno Castro
Sound: Misha Panfilov
Special thanks: Anna Makaronskaja and Roland Glukhov
Support: Cultural Endowment of EstoniaС субботы, 29 мая, в маленькой галерее Тартуского Дома Искусств, открывается совместная выставка “ОСА” арт-коллектива “Культурные коды”.

Проект является визуальным исследованием глубины подсознания современных молодых людей. Основан на культурном опыте и бэкграундах трёх художниц: Анастасии Шарымовой (Таллинн, Эстония, жила и работала в Гамбурге, Германия); Ольги Макаронской (Пярну, Эстония, живёт и работает в Стокгольме, Швеция); Сони Исуповой (Киев, Украина, живёт и работает в Женеве, Швейцария). Две страны, три разных города. Авторы проекта эмигрировали из своих стран, они объединены постсоветским прошлым и одним языком.

Живя в современном мире, мы погружены в определённую культуру. Но, что есть культура, как не коллекция норм, правил, структур, табу, ритуалов и ценностей? Что происходит с человеком, когда он оказывается в новом культурном пространстве, где иные устои, нормы, традиции и обычаи? Как это всё влияет на восприятие реальности, на адаптацию к новой среде? Как много слоёв культуры может поместиться в одной личности?

Для того, чтобы понять роль культуры в формировании личности, мы должны осознать, что это не просто инертный архив идей и традиций, но также субстанция, подвергающаяся влиянию разнообразных факторов.

Выставка «Культурные коды» стремится создать медитативное пространство, где зрители становятся частью происходящего, оказываясь между физическими слоями культурных кодов. С помощью видеопроекции и постоянного наложения и изменения кодов, мы стремимся создать образ нового человека, нового чувства в определённом моменте прошлого.

Техническая поддержка: Stella Choi, Nuno Castro
Звук: Misha Panfilov
Особая благодарность: Anna Makaronskaja, Roland Glukhov
Поддержка: Фонда Культуры Эстонии

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.