Gennadi Kurlenkov “Subjektiivne reaalsus” / 25.06.–25.07.2021 / Väike saal

(Scroll down for English)

Näitusel on esitatud portreed, figuraalsed ja abstraktsed kompositsioonid ning maastikumaalid kunstniku viimase 35 aasta loomingust. Nende visuaalne keel liidab erinevaid kunstilisi suundi, kuid Kurlnekovi loomingus on selge püüd üldistada, stiliseerida ja abstrahheerida. Ta kujutab inimest, tema muresid, emotsioone, räägib olemise igavestest väärtustest ja maailma loomisest, emadusest ja lapsepõlvest, inimese hingest ja harmoonia püüdlustest.

Autor lisab: “Igal kunstnikul on oma maailmatunnetus, vaade teda ümbritsevale reaalsusele, subjektiivne nägemus, oma kujundlik ja loominguline keel. Loominguline protsess on tunnete ja emotsioonide voog, mis väljendub lõuendil erinevates värvides. Usaldan alandlikult neid tundeid ning proovin läbi värvide ja harmoonia väljendada seda, mis neis peitub. Selles on loomingulist rõõmu, avameelsust ja värsket looduslikku energiat.”

Gennadi Kurlenkov on sündinud 1954. aastal Valgevenes. Kunstihariduse omandas Herzeni nimelise Pedagoogilise Instituudi kunstigraafika osakonnas Peterburis. 1991. aastast on ta Narva Kunstikooli direktor. Personaalnäitustega on esinenud Narvas, Ahtmes, Sillamäel, Rakveres, Tallinnas ja Tartus. Tema töid on nii erakollektsioonides kui muuseumides Eestis, Venemaal, Valgevenes, Soomes, Saksamaal, Rootsis, Prantsusmaal ja USAs.


From Friday, 25 June the solo exhibition of the long-time Narva Art School director Gennadi Kurlenkov, “Subjective Reality” will be open in the small gallery of the Tartu Art House.

The exhibition contains portraits, figural and abstract compositions and landscape paintings from the last 35 years of the artist’s oeuvre. Their visual language brings together different artistic styles but Kurlenkov’s works clearly strive for generlisation, stylisation and abstraction. He depicts people, their troubles and emotions, talking about the eternal values and the creation of the world, about motherhood and childhood, about the soul of man and a struggle for harmony.

The author adds: “All artists have their sensibility of the world, a view of their surrounding reality, a subjective vision and their own symbolic and creative language. The creative process is a flow of feelings and emotions that can be expressed on the canvas in different colours. I humbly trust these feelings and attempt to use colours and harmony to express what is contained in them. This includes creative joy, sincerity and fresh natural energy.”

Gennadi Kurlenkov was born in 1954 in Belarus. He received his education from the Artistic Graphics Department of the Herzen Pedagogical Institute in St Petersburg. Since 1991, he is the director of the Narva Art School. He has had solo exhibitions in Narva, Ahtme, Sillamäe, Rakvere, Tallinn and Tartu. Kurlenkov’s works are included in private collections and museums in Estonia, Russia, Belarus, Finland, Germany, Sweden, France and the USA.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.