Cili Kugler & Tauri Västrik “Illusioonid” / 26.06.–25.07.2021 / Monumentaalgalerii

(Scroll down for English)

Koostööprojekt uurib nähtamatuid identiteete ja kväärkultuuri läbi moekunst ja animatsiooni meediumite. Väljas on Tauri lõpukomplekti disainiprotsessi käigus loodud rõivad ja materjalid. Nende abil saab arutleda ja vaadelda kvääridentiteete ning riiete ja tekstiilide taha peituvaid tegelasi.

Tauri kollektsioonile sekundeerivad Cili installatsioonid, mis väljendavad tema loomingulist peegeldavat praktikat. Animeeritud interaktiivsed installatsioonid jätkavad eneseväljenduse teemaga, kasutades loo rääkimiseks optilisi illusioone ja abstraktsiooni.

Illusoorne maailm tervitab nähtamatuid identiteete ja esitab küsimusi. Mis määratleb meid meheliku, naiseliku või mitte kummagina? Kas eksisteerib moodus vabaneda binaarsetest sooreeglitest ilma nendega sobitumata? Kas tegu on üldse näitusega või oled lihtsalt sattunud ekstravagantsesse kväärklubisse?

Cili Kugler (snd 1995) on saanud Budapesti MOMEst bakalaureusekraadi moedisainis. Ta jätkas magistriõpinguid visuaalses kommunikatsioonis Helsingi Aalto Ülikoolis. Oma töödes kombineerib Cili eksperimentaalselt moodi ja graafilist disaini animatsiooniga, mille tulemusena valimavad humoorikad narratiivipõhised projektid. Kaht tema varasemat animatsiooni näidati 2019. ja 2020. aasta Tallinn Fashion Weekil.
www.cilikugler.com

Tauri Västrik (snd 1993) on saanud EKAst moedisaini bakalaureuse. Ta jätkas magistriõpinguid Helsingi Aalto Ülikoolis. Tema loomingut on näidatud rahvusvahelistel võistlustel nagu Mittelmoda (Itaalia), BIAAF (Hispaania) ja Mados Infekcija (Leedu). 2021. aasta algul sai temast Eduard Wiiralti stipendiumi laureaat. Tema looming keskendub peamiselt materjalide arendamisele ning tema eesmärgiks on luuga kergkudumeid tegeledes samas teostes soo-uuringutega seotud teemadega.

Graafiline disain ja näituse tekst: Cili Kugler

Erilised tänud: Kristian Kaiva, Kertu Kivisik, Kilian Kottmeier, Henrik Rakitin, Anari Västrik, Very Hard Official, Eesti Kultuurkapital ja Tartu Kunstimaja.


This collaboration investigates unseen identities and queer club culture through the medium of fashion design and animation. The exhibited works feature garments and material from the design process of Tauri’s graduate collection. Garments remain as a medium to discuss and observe queer identities and the characters behind clothes and textiles.

Next to Tauri’s collection are Cili’s installations, which served as a case study for her research about creative reflective practice. These animated and interactive installations continue discussing self-expression by utilising optical illusions and abstraction to tell a story.

This illusionary world welcomes the unseen identities and raises questions. What defines one as masculine or feminine or neither? Is there a way to break out of the binary gender rules without conforming? Is this even an exhibition or an extravagant queer club?

Cili Kugler (b 1995) has graduated with a bachelor’s degree in fashion design from MOME, Budapest. She continued her master’s studies in visual communication design at Aalto University, Helsinki. In her work Cili experiments and combines fashion and graphic design with animation to create humorous narrative-driven projects. Two of her animations were screened previously at Tallinn Fashion Week in 2019 and 2020.
www.cilikugler.com

Tauri Västrik (b 1993) has graduated with a bachelor’s degree in fashion design from EKA. He continued his master’s studies in Helsinki at Aalto University. His works have been presented in international competitions, such as Mittelmoda (Italy), BIAAF (Spain), and Mados Infekcija (Lithuania). At the beginning of 2021, he was nominated for the Eduart Wiiralt creative scholarship. His works mainly focus on material development, retaining the high emphasis on developing lightweight knitwear while addressing discussions related to gender studies in his work.

Graphic design and exhibition text: Cili Kugler

Special thanks to: Kristian Kaiva, Kertu Kivisik, Kilian Kottmeier, Henrik Rakitin, Anari Västrik, Very Hard Official, Cultural Endowment of Estonia and Tartu Art House.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.