Eva Elise Oll “Näotagune naer” / Väike saal / 04.09.–03.10.2021

Reedel, 3. septembril kell 17 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Eva Elise Olli isikunäitus „Näotagune naer“.

Tegu on kunstniku sisedialoogiga varem toimunud isikunäitustega „Näotagune ruum“ (Loomemajanduskeskus, 2020) ja „Minaruum“ (Fahle galerii, 2020), mis tegelesid muigava sürrealismi metoodikat kasutades inimeseks olemise keerulisuse ja ruumi rekonstruktsiooniga maalide pinnalisuses. Praegune väljapanek keskendub alateadvuse, inimlike stereotüüpide ning kaasaja kurioosumitega (mh kunstielu ja sotsiaalmeedia) lõbustatult iroonilises võtmes, mis kogemata sisaldab ka kübekest melanhoolsust.

Kunstnik lisab: „Näituse sisuline idee on naeruväärsuste nentimise kaudu sõlmida vaherahu inimeseks olemise paratamatusega muutumata protsessi käigus nihilistiks. Eksponeeritud tööde inspiratsioon on võrsunud igapäevastest ilukirjandusliku alatooniga hetkedest, mille näilise tähendusetuse taga peituvad stereotüübid või jungilikud arhetüübid. Teostevahelised lõdvad assotsiatsioonid seovad hullunud tervikuks otse galeriiseintel teostatud skeem-maalingud.“

Eva Elise Oll (s 1988) on õppinud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis maali ja Tartu Ülikoolis kunstiajalugu. Tema tihedalt täismaalitud lõuendid sisaldavad tihti moonutatud perspektiivi ja modernistlikke elemente. Sageli lisab ta maalidele kollaaži. Praeguseks on tal toimunud kümme isikunäitust, kuid antud väljapanek on esimene Tartu Kunstimajas.


On Friday, 3 September at 5 p.m. Eva Elise Oll will open her solo exhibition “The Laugh Behind the Face” in the small gallery of Tartu Art House.

The project acts as an internal dialogue with the artist’s earlier solo exhibitions „The Space Behind the Face” (Tartu Centre for Creative Industries, 2020) and „My Space” (Fahle Gallery, Tallinn, 2020) that used the methods of sneering surrealism to approach the hardships of being a human and to reconstruct spaces in the two dimensions available to painting. The present exhibition focuses on the subconscious, the human stereotypes and the curiosities of contemporary life (including art life and social media) in a cheerful and ironic manner that unwittingly also includes some melancholy notes.

The artist adds: “The idea of the exhibition is to strike a truce with the inevitability of being a human by asserting the ridiculousness of life and without becoming a nihilist in the process. The works are inspired by everyday moments that feel like excerpts from fictitious narratives and whose seeming meaninglessness hides stereotypes and Jungian archetypes. The lax associations between the works are formed into a bizarre constellation by schematic drawings made onto the walls of the gallery.”

Eva Elise Oll (b 1988) has studied painting in the Tartu Art College and art history at the University of Tartu. Her dense canvases often contain distorted perspectives and Modernist elements. She frequently includes collage in her works. Oll has had ten solo exhibitions but this is the first one in the Tartu Art House.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.