Killu Sukmit “Kunstnik ja tema töö” / Monumentaalgalerii / 04.09.–03.10.2021

Reedel, 3. septembril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Killu Sukmiti isikunäitus „Kunstnik ja tema töö“.

Näituse teema on osaliselt seotud kunstniku eelmise isikunäitusega “K aed“ (2019), mis samuti tegeles töö teemaga. Kui too väljapanek oli kontseptuaalselt seotud kunstnik Malle Leisi maaliga “Hr Sukmiti aed“ (1994), siis praegusel näitusel võib aia-kujundit mõista sarnaselt sellele, kuidas Hemingway mõistab merd, Tolstoi leiba või Robin Morgan sõsarkonda.

Näitusel saab näha uuemat loomingut. Tikandite formaadis teosed koos helifooniga tsiteerivad ja viitavad kohati omakorda teistele kunstnikele ja nende töödele, kuigi alati ei ole nende autorid teada. Inspireerinud on ka kunstnik Evi Tihemetsa graafiline leht “Kunstnik ja tema tööd“ (1968). Lisaks kohtuvad näitusel esimene feminist Mary Wollstonecraft ja Eesti esimene nais-DJ. Palgalõhe teemat esindavad monumentaaltikandid. Veel saab näha luuletavat kuraatorit ning seda, kuidas pilved astuvad dialoogi Zeusiga.

Kunstnik lisab: „Feministlik filosoof Judith Butler ütleb, et elame kultuuriliselt anti-intellektuaalsel ajal, kus kunst ja kultuur on järjest enam meelelahutus, mida kunstnikult oodatakse. Kunsti ei peaks töötukassas liigitama lahtrisse „hobi“.“

Killu Sukmit (s 1975) on graafikaharidusega kunstnik ja muusik. 2015. aastal asutas ta koos Minna Hindiga Kraam artist-run space’i ning oli 2016. aastal üks Ladyfest Tallinn organisaatoreid. Kaastegev rühmitustes Valie Export Society, The Elfriede Jelinek School of English Language ning Feminismiehitaja, mille tegevus keskendus naiste õiguste ja võimaluste artikuleerimisele Eesti ühiskonnas 1990ndate lõpus ja 2000ndail. Mänginud trumme bändides Dr. Dorothee & Why, Extrafine, Paul Cole & Ring My Bell, Punane. Alates 2012. aastast duos Hello Killu (koos Hello Upaniga). Ta on nimetatud Eesti Kultuurkapitali aastapreemia laureaadiks 2001. aastal koos Mari Laanemetsaga ja 2019. aastal koos Minna Hindiga. www.instagram.com/killusukmit/

Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kunstnike Liit.

Tänud: Urve Sukmit, Kaarel Kressa, Airi Triisberg, Mary Wollstonecraft, Judith Butler, René Magritte, Martin Kippenberger.

Foto: Killu Sukmit. Zeus on munn. 2021. Tikand, kangal. Detail


Meediakajastus

Urmas Lüüs. Kes huntidega ei ulu, ulub tühja kõhu pärast. Sirp, 24. septembril 2021.


On Friday, 3 September at 5 p.m. Killu Sukmit will open her solo exhibition “Artist and Her Work” in the monumental gallery of the Tartu Art House.

The concept of the exhibition is partially connected to the artist’s previous solo exhibition “K’s Garden” (2019) that also examined the idea of work. While that project was conceptually linked to the painting “Mr Sukmit’s Garden” (1994) by the artist Malle Leis, the symbol of the garden at the present exhibition can be understood in a similar manner as Hemingway sees the sea, Tolstoy the bread or Robin Morgan the sisterhood.

The exhibition consists of new works. Embroideries and the soundtrack sometimes quote and reference other artists and their works although the authors of these are not always known. The print “Artist and Her Work” (1968) by Evi Tihemets has also been a source of inspiration. The exhibition will additionally bring together the first feminist Mary Wollstonecraft and the first Estonian female DJ. The gender wage gap is represented by monumental embroidery. Also present are curator composing poetry and clouds starting a dialogue with Zeus.

The artist adds: “The feminist philosopher Judith Butler said that we are living during a time that is culturally anti-intellectual, where art and culture are increasingly considered entertainment that is expected from the artist. Estonian Unemployment Insurance Fund should not classify art as a ‘hobby’.”

Killu Sukmit (b 1975) is an artist and musician with an education in printmaking. In 2015, Sukmit and Minna Hint founded the artist run space Kraam and in 2016 she organised Ladyfest Tallinn. She has participated in the groups Valie Export Society, The Elfriede Jelinek School of English Language and Feminismiehitaja (Feminism Builder) which focused on articulating the rights and opportunities of women in the Estonian society in the end of the 1990s and beginning of the 2000s. She has played the drums in the bands Dr. Dorothee & Why, Extrafine, Paul Cole & Ring My Bell, and Punane. Since 2012, she is part of the duo Hello Killu (with Hello Upan). She has won the Annual Award of the Cultural Endowment of Estonia twice: in 2001 with Mari Laanemets and in 2019 with Minna Hint. www.instagram.com/killusukmit/

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia and the Estonian Artists’ Association.

Thanks: Urve Sukmit, Kaarel Kressa, Airi Triisberg, Mary Wollstonecraft, Judith Butler, René Magritte, Martin Kippenberger.

Attached: Killu Sukmit. Zeus is a Dick. 2021. Embroidery on textile. Detail

The exhibition is open until 3 October.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.