Sven Parkeri ja Roman-Sten Tõnissoo ühisnäitus „Kujutlusi mittevabaduses“ / Monumentaalgalerii / 22.01.–20.02.2022

 

(Scroll down for English)

Laupäevast, 22. jaanuarist on Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis avatud Sven Parkeri ja Roman-Sten Tõnissoo ühisnäitus „Kujutlusi mittevabaduses“. Näituse kuraator on Madli Ehasalu.

Sven Parkeri ja Roman-Sten Tõnissoo näituseprojekt “Kujutlusi mittevabaduses” võtab analüüsida une ja unetuse kujutelmad ning uute reaalsuse-koordinaatide poole püüdlemise potentsiaali, uurides samaaegselt ühiskonnast väljalibisemise paradokse. Näitusel käsitletav mõiste unfreedom ehk pelevinlik mittevabadus tähistab oma sisult režiimi ümber konstrueeritud mulaaži vabast elust. Eeldusel, et kapitalism eksisteerib eelkõige igavese nüüdsuse ja uudsuse alalhoidmise moodulites – minevikku ega tulevikku ei ole, on vaid nüüdne mittevabaduse seisund – võib öelda, et tarbimisühiskonna mudelid on ajatud.

Millest haarata kinni läbi eeterlikkuse, kus meie reaalsuspilt rajaneb üha uutel korraldustel ning on pidevas representatsioonis? Sünteetiline unetus ja substantsid pikendamas igavest olevikuseisundit. Kujutades ette sünteetilise mittevabaduse sündmusena lõpmatut pidu, väljendub soov mitte kunagi uinuda päriselt, vaid uinuda unistuses endas, tehislikult. Ühel hetkel aga jõuavad kehad piirideni, milles kerkivad üles osati halvaendelised ning kõhedad molekulaarbioloogilised protsessid, mis on vajalikud ümberhäälestuslikule seisundile, liikumaks edasi mittevabaduse paigalseisust. Pidu, mis ei tohi lõppeda, suudab edasi kesta vaid läbi erinevate tehnoloogiate, mille varjupoolel võivad peoruumidesse imbuda viirastuslikud aistingud.

Sven Parkeri (1985) visuaal-esteetilist praktikat kirjeldab installatiivsus, lavastuslikkus ning erinevate kollaažitehnikate kasutamine. Praeguse loomingulise tegevuse keskmes on butafooria mõiste suhestuva esteetika võtmes. 2011. aastal on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia bakalaureuse maalikunsti erialal ning täiendanud ennast peale seda skulptuuri ja installatsiooni osakonnas.

Roman-Sten Tõnissoo (1989) on omandanud Eesti Kunstiakadeemias bakalaureusekraadi fotograafia ja magistrantuuri kaasaegse kunsti erialal, lisaks täiendanud end Prahas FAMU-s. Viimase aja loomingu huviobjektiks on agressiooni ning turvatunde haprad jõujooned ja dialoogimomendi võimalikkus. Samuti ajastule omane ihalus vaimsuse ning tähenduse järele ja selles peituv potensiaal.

Madli Ehasalu (1988) on semiootika ja kunstiteaduse taustaga kuraator ja kunstitöötaja keda huvitab teoste aktiveerimine kollektiivsete, kohaspetsiifiliste ning haridustehnoloogiliste töövõtete abil. On aluse pannud Galerii Mihhail ja 1. märtsi galerii projektiruumidele, mis tegelevad elukeskkonna ja sotsiaalse heaolu küsimustega.

Graafiline disain: Henri Kutsar

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital ja see on avatud 20. veebruarini.


Meediakajastus

Echo Gone Wrong. Photo reportage from the exhibition ‘Dreams in Unfreedom’ by Roman-Sten Tõnissoo and Sven Parker at the Tartu Art House. Echo Gone Wrong, 19. veebruaril 2022.

Enriko Talvistu. Kunstinautlejal tuleb kunstimajas pingutada oma ajusagaraid. Tartu Postimees, 26. jaanuar 2022.

Lauraliis Süldre. Tartu kunstimaja uutel näitustel on olulisel kohal kihid. Kultuur.err.ee, 25. jaanuar 2022.

Liina Ludvig. Kristjan Teedema (fotod). GALERII ⟩ Kunstimajas tulevad esile kihiline maastik, naha loomulik eripära ja une kujutelmad. Tartu Postimees, 23. jaanuar 2022.


On Saturday, 22 January Sven Parker and Roman-Sten Tõnissoo will open their joint exhibition “Dreams in Unfreedom” in the monumental gallery of Tartu Art House. The exhibition is curated by Madli Ehasalu.

The exhibition project “Dreams in Unfreedom” by Sven Parker and Roman-Sten Tõnissoo examines the notions of sleep and insomnia in modern society and the potential for striving towards the coordinates of a new reality, while exploring the paradoxes of slipping out of society. The concept of unfreedom, or a non-freedom in the style of Viktor Pelevin, covered in the exhibition denotes a seemingly paradoxical freedom, which is a multifaceted free existence constructed around the regime. Assuming that capitalism exists primarily in a form that maintains the eternal present and novelty – there is no past or future, only the present – one can say that the state of unfreedom is timeless.

What should we grasp in the ethereal, where our picture of reality is based on ever-changing regulations, and experiences constant representation? Synthetic insomnia and substances prolonging the eternal state of the present would be our currency. Imagining an infinite party as an event of synthetic unfreedom, produces the desire to never truly fall asleep, but to fall asleep in a dream, artificially. At one point, however, bodies reach the limits where somewhat malevolent and unsettling molecular biological processes arise, which are necessary for a state of re-tuning, in order to move beyond the stagnation of unfreedom. The party, which must not end, can only continue through various technologies, under the influence of which haunting sensations may infiltrate the clubbing venues.

Sven Parker’s (1985) visual-aesthetic practice is characterised by installations, staging and the use of different collage techniques. At the heart of his current creative activities is the concept of stage props along the lines of relational aesthetics. In 2011, he graduated from the Estonian Academy of Arts with a bachelor’s degree in painting and then continued his studies at the sculpture and installation department.

Roman-Sten Tõnissoo (1989) has graduated from the Estonian Academy of Arts in Contemporary Art (MA) and Photography (BA), and has also studied at FAMU, Film and TV School in Prague. His recent area of interest is the fragile connecting lines between aggression and the sense of security and the possibility for dialogue. As well as the quest for spirituality and higher purpose and the potential these hold in contemporary society.

Madli Ehasalu (1988) is a curator and artworker with a background in semiotics and art history interested in activating works through site-specific, collaborative and educational technology techniques. She founded Gallery Mihhail and the 1st March Gallery, which deal with issues of living environment and social welfare.

Graphic design: Henri Kutsar.

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.
The exhibition is open until 20 February.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.