Eva Elise Oll ja Ingmar Roomets “Vari” / Väike saal / 01.04.–01.05.2022

(Scroll down for English)

Laupäevast, 2. aprillist on Tartu Kunstimaja väikeses saalis avatud Eva Elise Olli ja Ingmar Roometsa ühisnäitus „Vari”.

Ingmar Roomets ja Eva Elise Oll on noored kunstnikud, keda sageli seostatakse Saksa ekspressionistide ja art brut-ga. Nende teosed satuvad kureeritud ühisnäitustel sageli lähestikku ja toimivad orgaaniliselt, justkui üksteist dialoogis täiendades. Selles valguses intrigeeris kunstnikke mõte kõrvutada oma töid ka ise, lootes, et ehk selliselt saavad nad rohkem teadlikuks iseenese varju olemuslikest grimassidest.

Kunstnikud lisavad: „Me oleme enesevaatlejad. Katsetajad, eksperimenteerijad, jõudmaks iseenese varju sümboolse tähenduse konstruktsioonini. Teosed küpsevad kuskil meie teadvuse laval läbi kogemuse, sisekaemuse ja õppetundide, et siis mängulise protsessi käigus tee lõuendile leida. Oluline on juhuse ja teadlikkuse ebakindel balanss – üksnes selle kaudu saavad teosed peegeldada psüühikasisu.“

Eva Elise Oll (s 1988) on õppinud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis maali ja Tartu Ülikoolis kunstiajalugu. Praeguseks on tal toimunud kümme isikunäitust ning antud väljapanek on teine Tartu Kunstimajas.

Ingmar Roomets (s 1995) õpib Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallase maaliosakonnas. Ta on osalenud aktiivselt näitustel ja on liitunud Tartu vanalinnas tegutseva Umbra Ateljeega.

Näitus on avatud 1. maini.


Meediakajastus

Tanel Jan Palgi. ARVUSTUS | Võta aeg maha! Valguse, värvi ja varju palettide kokkumäng Tartu kunstimajas. Eesti Päevaleht, 27. aprillil 2022.

Lauraliis Süldre. Peeter Talvistu Tartu Kunstimaja näitustest: on tekkinud väga huvitav kolmik. Kultuur.err.ee, 5. aprillil 2022.

Jens Raavik. GALERII ⟩ Noored ekspressionistid soovivad, et inimesed ei kardaks oma emotsioone. Tartu Postimees, 2. aprillil 2022.


On Saturday, 2 April Eva Elise Oll and Ingmar Roomets will open their joint exhibition “Shadow” in the small gallery of Tartu Art House.

Ingmar Roomets and Eva Elise Oll are two young artists often associated with German expressionists and art brut. In joint exhibitions, the curators frequently choose to but their paintings next to each other and it always works organically as if they are complementing each other in a dialogue. This led the artists to an actual joint exhibition, hoping that perhaps in this way they become more aware of the essential grimaces of one’s own shadow.

The artists add: “We are observers and experimenters. Our aim is to reach the construction of the symbolic meaning of our own shadow. Paintings ripen in our psyche through experience, introspection and learning. The outcome will find its way onto the canvas through a playful process. The uncertain balance between change and awareness is very important – only through this the paintings can reflect the content of the psyche.”

Eva Elise Oll (b 1988) studied painting at Tartu Art College and art history at the University of Tartu. To date, she has held ten solo exhibitions and this is her second in the Tartu Art House.

Ingmar Roomets (b 1995) is studying at the Painting Department of the Pallas University of Applied Sciences. He actively participates in exhibition and has joined the Umbra Studio in Tartu Old Town.

The exhibition is open until May 1.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.