Tõnis Saadoja “September, oktoober, märts, aprill” / Suur saal / 01.04.–01.05.2022

(Scroll down for English)

Laupäevast, 2. aprillist on Tartu Kunstimaja suures saalis avatud Tõnis Saadoja isikunäitus „September, oktoober, märts, aprill“.

Maaliseeria lähtub arhitektuursest motiivist, minimalistlikust maalikäsitlusest ja nähtavuse kujundist. Arhitektuurifoto kasutamine toetab maali sisemist loogikat ning aitab võimendada tuttavates ruumides tekkivat kättesaamatuse tunnet, mis Saadoja ajast aega kummitanud on.

Kombates kujutise nähtavust ning värvuste nimesid, asuvad need maalid tasapinna ja ruumi üleminekul. Saadoja on püüdnud maalitehniliselt minimeerida nii palju kui võimalik ning tegutseda selle vähesega võimalikult optimaalselt. Maalide aluseks olevatel toonidel ei ole loogilist seost kujutatava koha ega fragmendiga, iga põhitoon on eelnevast ja järgnevast erinev.

Selgete reeglite ning korduste kõrval on tegemist üsna orgaanilise ning vabalt kulgeva protsessiga, mis ei lõppe loodetavasti ka käesoleval näitusel eksponeeritud teostega, vaid liigub vaikselt oma rada edasi.

Tõnis Saadoja (s 1980) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maali eriala (BA, 2004) ja Ida-Londoni Ülikooli vabade kunstide eriala (MA, 2006). Teda on auhinnatud Vaal galerii noore kunstniku preemiaga (2004), Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemiaga (2006, 2008, 2012), Köler Prize’i publikupreemiaga (2011) ja Kristjan Raua preemiaga (2013). Viimati esines ta Tartu Kunstimajas 2011. aastal.

Kunstnik tänab oma sõpru ja toetajaid.

Graafiline disain: Tuuli Aule.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Näitus on avatud 1. maini.


Meediakajastus

Eero Epner. Maal on tervik. Sirp, 6. mail 2022.

Tanel Jan Palgi. ARVUSTUS | Võta aeg maha! Valguse, värvi ja varju palettide kokkumäng Tartu kunstimajas. Eesti Päevaleht, 27. aprillil 2022.

Lauraliis Süldre. Peeter Talvistu Tartu Kunstimaja näitustest: on tekkinud väga huvitav kolmik. Kultuur.err.ee, 5. aprillil 2022.


On Saturday, 2 April Tõnis Saadoja will open his solo exhibition “September, October, March, April” in the large gallery of Tartu Art House.

The painting series is based on architectural motifs, a minimalistic approach to painting and the idea of visibility. Use of architecture photos supports the internal logic of the painting and helps to amplify the feeling of unattainability that can be felt in familiar settings – something that has always haunted Saadoja.

Probing the visibility of the image and the names of colours, these paintings straddle the transition between surface and space. Saadoja has tried to minimise as much as possible in terms of painting technique and optimise his approach to the little that is left. The colours on which the paintings are based upon have no logical connection to the place or fragment depicted; every main tone is different from the ones that precede and follow.

Alongside clear rules and repetitions, this is a fairly organic and free-flowing process that will hopefully not end with the works displayed at this exhibition but quietly continue on its course.

Tõnis Saadoja (b 1980) has studied painting at the Estonian Academy of Arts (BA, 2004) and fine art at the University of East London (MA, 2006). He has been awarded the young artist prize of the Vaal Gallery (2004), the annual award of the Visual and Applied Art Endowment of the Cultural Endowment of Estonia (2006, 2008, 2012), the audience award of Köler Prize (2011) and the Kristjan Raud Award (2013). His works were last shown at the Tartu Art House in 2011.

Artist thanks his friends and supporters.

Graphic design: Tuuli Aule.

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.

The exhibition is open until 1 May.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.