Edgar Tedresaar „Antropotseen” / Suur saal / 06.05.–05.06.2022

(Scroll down for English)

Reedel, 6. mail kell 17 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Edgar Tedresaare isikunäitus „Antropotseen”.

Näitus tegeleb ajastikuga, mil inimliik on biosfääris domineeriv ning meie tegevus mõjutab otseselt planeedi elukeskkonda. Tedresaar keskendub peamiselt maastikele, mida inimene on ümberkujundanud ja korrastanud ning kust pärinevad tehnoloogiakeskse maailma jaoks olulised maavarad ja muud ressursid. Kõige selle peale me igapäevaselt ei mõtle, kuid nende ammutamise tulemusena hävivad nende piirkondade looduslikud liigid ja keskkonnad ning majandusliku kasu nimel kannatavad suured inimhulgad.

Tedresaar jätkab vormiliselt lõuenditükke uuesti väärtustava upcycling projektiga. Abstraktsete kompositsioonide aluseks on aerofotod ning need moodustuvad erinevate struktuuridega linase kanga kokku õmblemisel ja -liimimisel. Materjal on töödeldud pigmenteeritud lasuurikihtidega luues erinevate pindade koosmõjul akvarelliliku kuma.

Kunstnik lisab: „Püüan panna vaatajat mõtisklema oma igapäevaelu harjumuste mõju üle ning tajuma protsesse laiemalt. Maailm vajab muutusi, kuid indiviidid ei taha oma subjektiivsest mugavusest lähtuvalt neid ellu viia. Kui aga tootmine toimub kusagil mujal, siis ei pea sellele mõtlema. Suured naftapuurtornid ookeanides, arktiliste jääpankade sulamine, jäädavalt hävivad liigid ning miljonid igal aastal õhusaaste tõttu surevad inimesed on kõik ’kusagil mujal’, keegi ei taha tunnistada end süüdi. Aga keda me siis süüdistame endale tekitatud ahvatlustes?”

Edgar Tedresaar (s 1984) on õppinud maali Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ja Tartu Ülikoolis. Tahvelmaalide tegemise kõrval on Tedresaar koos rühmitusega Piiritus üks hinnatumaid seinamaalingute teostajaid Eestis. Tema viimane isikunäitus Tartu Kunstimajas toimus 2016. aastal monumentaalgaleriis.

Heliteos: Indrek Asukül, Talis Paide.
Videoteos: Sten Saarits.
Tekstid: Margit Lõhmus, Maarja Pärtna, Piret Põldver.

Näitus on osa Biotoopia kunstiprogrammist.

Näitus on avatud 5. juunini.


Meediakajastus

Krista Piirimäe. Arvustus. Edgar Tedresaare “Antropotseen”: monumentaalne ülevaade inimajaloost. Kultuur.err.ee, 29. mail 2022.

Maria Helen Känd. Kunstiamps. Inimesest järele jäänud maailm. Kultuur.err.ee, 28.mail.2022.

Eva Elise Oll. ARVUSTUS | Armkoestunud maakera portree. Näitus, mis kõneleb teemadel, mida inimene enam kuulda ei taha. Eesti Päevaleht, 23. mail 2022.

Lauraliis Süldre, Ave Häkli. Edgar Tedresaar: teen väga ökoloogilist maalikunsti. Kultuur.err.ee, 9. mail 2022.


On Friday, 6 May at 5 p.m. the painter Edgar Tedresaar will open his solo exhibition “Anthropocene” in the large gallery of Tartu Art House.

The exhibition talks about the epoch when humankind dominates the biosphere and our actions directly influence the living environment of the planet. Tedresaar mainly focuses on landscapes that people have reshaped and reformed. These are the places where the minerals and natural resources that are important for the everyday life in our techno-centric world come from. We don’t think about all of this often, but as a result of obtaining them, the natural species and environments of these areas perish and the pursuit of financial gains leads to the suffering of innumerable masses.

Structurally, Tedresaar continues with his project of using pieces of canvas as a method of upcycling. The abstract compositions are based on aerial photography and they are the result of sewing and gluing together linen canvases with different structures. The material has been treated with layers of pigment and the various surfaces resemble the glow of watercolours.

The artist adds: “I try to make the viewers think about the impact of their everyday habits and to sense the processes on a wider scale. The world needs changes but individuals don’t want to carry them out since this would transform their level of comfort. However, when production occurs somewhere else, we don’t have to think about it. Enormous oil platforms in oceans, the melting of the Arctic ice, permanently destroyed species and millions of people dying annually because of air pollution are all ‘somewhere there’, nobody wants to take the blame. But who do we blame for the temptations that we create for ourselves?”

Edgar Tedresaar (b 1984) has studied painting at the Tartu Art College and the University of Tartu. Besides his work as a painter, Tedresaar alongside the group Piiritus are some of the most esteemed muralists in Estonia. His last solo exhibition in the Tartu Art House was in 2016 in the monumental gallery.

Sound work: Indrek Asukül, Talis Paide.
Video work: Sten Saarits.
Texts: Margit Lõhmus, Maarja Pärtna, Piret Põldver.

The exhibition is part of the art program of Biotoopia.

The exhibition is open until 5 June.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.