Karin Strohm „Hilja olla tagasihoidlik“ / Väike saal / 29.07.–28.08.2022

(Scroll down for English)

Reedel, 29. juulil kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Karin Strohmi isikunäitus „Hilja olla tagasihoidlik“.

Karin Strohmi näitus koosneb maaliseeriast, mis kujutab endast visuaalseid mõttemänge, mis on inspireeritud looduse ja antropotseeni omavahelisest mõõduvõtust, suhestumisest. See on pilguheit elu ringkäigule.

Kunstnik lisab: „Lihasööjataimedest kinni kasvanud maastikud, mille on asustanud aretatud küülikute-sigijate mass. Küülikud kui tsiviliseeritud maailma sümbolid karnivooride džunglis. Kes siin keda sööb? Hoolimata sigijate mobiilsusest ja näilisest jõupositsioonist saavad taimed meid mullast ju varem või hiljem kätte. Aina tihenevas konkurentsis ja pingest tiines õhustikus sigivad küülikud üha edasi. See omakorda loob huumust ja liha karnivooridele…“

Maalidel kasutatud sümboolika – küülikud, lihasööjad taimed, kinni kasvanud maastikud – kujutab endast kunstniku nägemust kaasaja psühholoogilisest portreest. Näituse nimi on laenatud saksa sõjajärgse luuletaja Günter Eichi luuletuse pealkirjast, mis kunstniku sõnul iseloomustab hästi ka praegust aega. Näituse tööd on valminud viimase aasta jooksul.

Karin Strohm (s 1986) on õppinud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias. Mullu toimus tal Tartus isikunäitus Tampere Majas.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Tänud: Andreas Johandi

Näitus on avatud 28. augustini.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Tallinlased tuletavad tartlastele meelde oma kunstisuunda. Tartu Postimees, 29. juulil 2022.


On Friday, 29 July at 6 p.m. Karin Strohm will open her solo exhibition “Too late to be modest” in the small gallery of Tartu Art House.

Karin Strohm’s exhibition consists of a series of paintings that represent visual mind games. Thought games, inspired by the relationship between nature and the Anthropocene. This is a glimpse into the circle of life.

The artist adds: “Landscapes grown over by carnivorous plants inhabited by a mass of breeding rabbits. Rabbits as the symbols of the civilised world in a carnivorous jungle. Who’s eating who here? Regardless of the mobility of the breeders, the plants will get to us when we are under the soil sooner or later. In a competition which is exceedingly escalating and in an atmosphere full of pressure, the rabbits will continue breeding. This, in turn, produces humus and meat for the carnivores…”

The symbolism used in the paintings – rabbits, carnivorous plants, overgrown landscapes – represents the artist’s vision of a modern psychological portrait. The title of the exhibition is borrowed from the a poem by the German post-war poet Günter Eich, which, according to the artist, also characterises our present times. The works of the exhibition have been completed during the last year.

Karin Strohm (b 1986) has studied at the Tartu Art College and the Estonian Academy of Arts. Her previous solo exhibition in Tartu was last year in the Tampere House Gallery.

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.
Thanks: Andreas Johandi

The exhibition is open until 28 August.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.