Katariin Mudist „Teha või Mitte-Teha“ / Monumentaalgalerii / 29.07.–28.08.2022

(Scroll down for English)

Reedel, 29. juulil kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Katariin Mudisti isikunäitus „Teha või Mitte-Teha“.

Kunstnikku juba pikemalt paelunud temaatikat kajastava väljapaneku keskmes on samanimeline äsjavalminud monumentaalteos „Teha või Mitte-Teha“. 9-meetrine segatehnikas kompositsioon kõnetab ühtaegu nii kaasaegset produktiivsuskultuuri kui ka pandeemiast tingitud tegevuste ja tegevusetusega seotud ärevust.

Tõuke eksponeeritavate tööde loomiseks andis Katariin Mudistile tema pikemaajaline enesekriitiline uurimus, mille keskmes on aastate jooksul kogunenud sedelid nimekirjadega plaanitud tegevustest (to-do list). Näituse keskne teos „Teha või Mitte-Teha“ visualiseerib tegevusi ja nende ajalist dimensiooni – tegevuste alustamist, aga ka katkestamist ning kohtleb seda ainest kui antropoloogilist ja psühholoogilist andmemassi, millest kooruvad välja kõnekad elutempot ja indiviidi seisundit kirjeldavad mustrid.

Nii näitus kui ka samanimeline teos on ühtaegu isiklikud, aga ka märkimisväärselt universaalsed uurimused, visualiseerimaks valikuid, katkestatust, tegevusetust ja kurnatust – nii sisemist kui ka ühiskondlikku survet olla produktiivne.

Katariin Mudist (snd 1994) on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli ja Eesti Kunstiakadeemia ning on täiendanud ennast Budapestis ja Gentis. Tema eelmine isikunäitus Tartus toimus 2020. aastal Jakobi galeriis.

Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Anderson’s Craft Beer.

Näituse kujundus: Alden Jõgisuu.
Näituse meeskond: Tanel Asmer, Elika Kiilo-Kulpsoo, Peeter Talvistu, Mae Variksoo.
Tänud: Sophie Durand, Sander Koit, Eesti Kultuurkapital, Johanna Mudist ja Maria Elise Remme.

Näitus on avatud 28. augustini.


Meediakajastus

Laura De Jaeger. Overlap and Wiggle Room: a Slice of Life ‘To-Do or Not-To-Do’ by Katariin Mudist. Echo Gone Wrong, 18. augustil 2022.

Raimu Hanson. Tallinlased tuletavad tartlastele meelde oma kunstisuunda. Tartu Postimees, 29. juulil 2022.


On Friday, 29 July at 6 p.m. Katariin Mudist will open her solo exhibition “To-Do or Not-To-Do” in the monumental gallery of Tartu Art House.

The exhibition, showcasing themes that have long intrigued the artist, focuses on a newly completed monumental piece the exhibition has been named after. The 9-meter-long mixed media composition speaks of the contemporary productivity culture and anxiety relating to both action and inaction resulting from the global pandemic situation.

The inspiration behind the exhibited works is Mudist’s longtime self-critical study centered around to-do lists that have accumulated over several years. The central piece “To-Do or Not-To-Do” visualises activities along with their temporal dimensions – starting new activities, as well as interruptions – and treats this input as anthropological and psychological data which, in turn, reveals interesting patterns describing both the pace of life and the state of mind of an individual.

The exhibition and artwork of the same name are at once personal and remarkably universal studies visualising choices, disruption, inactivity, and exhaustion – both the internal and the societal pressure to be productive.

Katariin Mudist (b 1994) has studied in the Tartu Art College and the Estonian Academy of Arts, supplementing her skills in Budapest and in Ghent. Her previous solo exhibition in Tartu was in 2020 in the Jakobi Gallery.

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia and Anderson’s Craft Beer.

Exhibition design: Alden Jõgisuu.

Exhibition team: Tanel Asmer, Elika Kiilo-Kulpsoo, Peeter Talvistu, Mae Variksoo.
Thanks: Sophie Durand, Sander Koit, Estonian Cultural Capital, Johanna Mudist and Maria Elise Remme.

The exhibition is open until 28 August.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.