Kristi Kongi ja Mare Vint „Selleks, et tajuda valgust, pead sulgema silmad” / Suur saal / 11.11.–11.12.2022

(Scroll down for English)

Reedel, 11. novembril kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis maalikunstnik Kristi Kongi ja graafik Mare Vindi ühisnäitus „Selleks, et tajuda valgust, pead sulgema silmad“.

Esmapilgul näib nende kahe vägagi individuaalse käekirjaga looja positsioon olevat lausa vastandlik. Mare Vindi metafüüsilised, peaaegu mustvalged maastikud nõuavad oma tagasihoidlikus pingestatuses vaikset mõtisklust. Kristi Kongi seevastu rahmab vaataja oma lõputult värvikirevasse maailma, kus sügavad tumedad tooniüleminekud vahelduvad pastelsete variatsioonidega, ning rõhutab teoseid ümbritsevat ruumi kaasates veelgi oma loomingu kõikehõlmavust.

Kuid värvil ja selle (pea täielikul) puudumisel on siiski ühisosa: valgus. Mõlemad kunstnikud on seda oma teostes nii otseselt kui kaudselt kasutanud ning selle kohalolu, kui nii võib öelda, ka kujutanud. Kuna valgus on nende ühisosa, pakuvad nad vaatajale erinevaid viise ja võimalusi selle tunnetamiseks, mille tulemusel moodustub galeriisse erinevate aegade ja kohtade rütmis kulgemine, kus värv ja värvitus asuvad koos teineteist esile tõstma.

Kuraator Peeter Talvistu tegi kunstnikele ettepaneku teha ühine näitus juba 2018. aastal ning mõlemad autorid läksid sellega koheselt kaasa. „Nägin neis mõlemas teatud sarnast läbitunnetatust ning mul polnud kordagi arvamust, et nad hakkaksid galeriis omavahel konkureerima, vaid pigem mõjuksid toetavalt. Kahjuks hakkas Mare tervis halvenema ning praegu pole teda enam meiega, et lõpliku tulemuse osas sõna sekka öelda. Samas on Kristi saanud mitu aastat Mare loomingu peale mõelda ning sellest inspireerituna nii enda töid kui tervet näitusekomplekti komponeerida.“

Kristi Kongi (s 1985) on õppinud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias. Muuhulgas on ta olnud Sadolini kunstipreemia (2013, nüüd AkzoNobel), Konrad Mäe preemia (2017) ja Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia (2021) laureaat. Ajavahemikus 2022–2024 on ta üks kunstnikupalga saajaid. Kuigi Kongil on hiljuti Tartus toimunud isikunäituseid Kogo galeriis, oli tema viimane ülesastumine Tartu Kunstimajas 2013. aastal.

Mare Vint (1942–2020) lõpetas Eesti Riikliku Kunstiinstituudi klaasikunstnikuna, kuid on peamiselt tuntud graafiku ja joonistajana. Kristjan Raua preemia ja Valgetähe IV klassi teenetemärgi kõrval sai ta 2019. aastal Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali elutööpreemia. 1987. aastal toimus tal koos Andres Toltsiga ühisnäitus Tartu Kunstimajas.

Näituse graafiline kujundaja on Tuuli Aule.

Täname: Ahti Lill, Gristel Mänd, Eesti Kultuurkapital, AkzoNobel, Eventech.

Näitus toimub dialoogis Kogo galerii projektiga „Laura Põld Andres Toltsiga. Ühised jooned, jääkaru ja elevant“ (25.11.2022–28.01.2023, kuraator Šelda Puķīte). 10. detsembril kell 15.00 toimub Kogo galeriis algav ja Tartu Kunstimajas lõppev näituste jalutuskäik ning kunstnike ja kuraatorite vestlus.

„Selleks, et tajuda valgust, pead sulgema silmad“ on avatud 11. detsembrini.


Meediakajastus

Erkki Luuk. Suur maalritöö. Kunst.ee 2023/1.

Elnara Taidre. Dialooginäituste dialoog. Sirp, 2. detsembril 2022.

Tiina Kolk. Valguse ja värvi vaimustav dialoog – seda peab oma silmaga nägema! Postimees, 1. detsembril 2022.

Raimu Hanson. Masendavaid sügistoone mahendab värviline kunst. Tartu Postimees, 15. novembril 2022.

Ave Häkli. Tartus avati maalikunstnik Kristi Kongi ja graafik Mare Vindi ühisnäitus. Kultuur.err.ee, 14. novembril 2022.


On Friday, 11 November at 6 p.m. the exhibition “To Sense the Light, You Must Close Your Eyes”, with the works of the painter Kristi Kongi and printmaker Mare Vint, opens in the large gallery of the Tartu Art House.

At first glance, the handwriting of these too very individual authors seems almost contradictory. Mare Vint’s metaphysical, nearly black-and-white landscapes demand that their discreet tension be quietly contemplated. Kristi Kongi, however, yanks the viewer into her endlessly colourful world, where deep dark tonal gradients are interspersed with pastel variations and, by including the space surrounding the works of art, she emphasises the comprehensive nature of her oeuvre.

But colour and its (almost complete) lack have something in common: light. Both artists have used it in their works directly and indirectly. Although light is a shared theme, they offer viewers different ways and opportunities to perceive it. As a result, a wandering rhythm of different times and places is created in the gallery, where colour and colourlessness start to highlight each other in unison.

The curator Peeter Talvistu proposed a joint exhibition to the artists way back in 2018 and both authors enthusiastically agreed. “For me, both of them have a similar immersive approach and I have never felt that their works would compete in the gallery space. Instead, I saw this as an experience where two sides would support each other. Unfortunately, Mare’s health deteriorated and she is no longer with us to shape the final outcome. Kristi, however, has had many years to contemplate Mare’s oeuvre and has been inspired to make new works and to compose the actual exhibition.”

Kristi Kongi (b 1985) has studied in the Tartu Art College and the Estonian Academy of Arts. She has been awarded the Sadolin Art Award (2013, currently the AkzoNobel Art Award), the Konrad Mägi Award (2017) and the Annual Award of the Visual and Applied Arts Endowment of the Cultural Endowment of Estonia (2021). During the period 2022–2024, she is one of the receivers of Estonia’s artist’s salary. Although Kongi has recently had exhibitions in Tartu in the Kogo Gallery, her works last appeared in the Tartu Art House in 2013.

Mare Vint (1942–2020) graduated from the Estonian State Art Institute as a glass artist but is primarily known as a printmaker and drawer. Besides the Kristjan Raud Award and the Fifth Class of the Order of The White Star, in 2019 she received the lifetime achievement award from the Visual and Applied Arts Endowment of the Cultural Endowment of Estonia. In 1987, she held a joint exhibition with Andres Tolts in the Tartu Art House.

The exhibition’s graphic design is by Tuuli Aule.

Thanks: Ahti Lill, Gristel Mänd, Cultural Endowment of Estonia, AkzoNobel and Eventech.

The exhibition takes place in dialogue with the Kogo Gallery project “Laura Põld with Andres Tolts. Common Threads, Polar Bear and Elephant” (25.11.2022–28.01.2023, curator Šelda Puķīte). On 10 December at 3 pm a walk and talk between the artists and the curators will begin in the Kogo Gallery and conclude in the Tartu Art House.

“To Sense the Light, You Must Close Your Eyes” will remain open until 11 December.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.