Margus Kontus, Kadi Nool „Ühendatud Üksildus“ / Väike saal / 23.02.–26.03.2023

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 23. veebruaril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis kunstnik Margus Kontuse ja terapeut Kadi Noole ühisnäitus „Ühendatud Üksildus“.

Näitusesaali on loodud ruum, kus teadvustatakse oma mineviku mustreid, mis on meid kujundanud, kuid enam ei teeni. Näitus soovib panna meid tundma, et me oleme alati enamat kui meie nägemus iseendast.

Oleme eraldatud, iseennast eraldanud ja samas vajame kõige rohkem just ühendust. Kuidas me ühendume teistega ja tunneme vabadust, kui enese seeski ei tunne me ennast ja mängime kedagi teist? Võtame rolle, mida kodus-koolis oleme õppinud, mida ühiskond ette näitab. Kuid kes me ise oleme? Kes me oleme nende raamistike sees?

Me vajame ühendust. Vajame ühendust iseenda ja üksteisega. Me januneme selle ühenduse järele. DNA loob meid ja meie loome oma DNA. Milleks taastoota valu ja eraldatust, kui saab luua ilu ja ehedust? On aeg raamidest välja astuda ning vaadata peeglisse.

Kunstnikud lisavad: „Meil on harjumus põgeneda alkoholi, üksteise süüdistamisse, emotsionaalsesse söömisse, töösse, ületreenimisse, düsfunktsionaalsetesse suhetesse, šoppamisse, pornograafiasse jne. On aeg küsida ¬ miks oleme loonud sellise maailma, kus on valus eksisteerida ja vaja iseenda eest põgeneda ning üksteisega sõdida? Meil on vaja märgata, mis raamistikes oleme üles kasvanud ja mis neist on tegelikult võlts ja mis ehe.“

Margus Kontus (s 1987) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafika (BA) ja kaasaegse kunsti (MA) erialadel. Ta on esinenud mitmetel grupi- ja isikunäitustel Eestis ning välismaal. Marguse kunstipraktikat iseloomustab lai spekter eksperimentaalseid teoseid. Alustades magnetväljadega tehtud maalidest ning lõpetades energiat tootva skulptuuriga. Tema teosed on justkui pisikesed meditatsioonid, et mõtestada, miks eksistents eksisteerib. See viimane küsimus on Margust saatnud juba pikemat aega ja on kindlasti jätnud jälje ka tema loomingule.

Kadi Nool (s 1989) on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kogukonna hariduse (BA) erialal ja täiendanud end Transpersonaalse Psühholoogia ja hüpnoteraapia väljaõppel. Ta tegutseb viimased 5 aastat peamiselt vaimse tervise valdkonnas. Kadi on esinenud seni ühel isikunäitusel ja illustreerinud kaks luuleraamatut. Ta põimib oma igapäevases töös kunstiteraapia, mindfulness ja ka kehatöö praktikad. Kadi tunnetab teravalt ühiskonna mõjusid indiviidi tasandile. Ennekõike keskendub ta inimese võimele oma alateadvust ümber programmeerida ning seeläbi ühiskonda muuta.

Täname: Eesti Kultuurkapital ja Pühaste Pruulikoda


Meediakajastus

Liisbeth Rats. Tartu Kunstimajas avati kaks uut näitust. Kultuur.err.ee, 23. veebruaril 2023.


On Thursday, 23 February at 5 p.m., the exhibition “Connected Loneliness”, with works by the artist Margus Kontus and the therapist Kadi Nool, opens in the small gallery of the Tartu Art House.

The exhibition hall has been turned into a space where we become aware of the patterns of our past that have shaped us but no longer serve our needs. The exhibition wants to make us feel that we are always more than our visions of ourselves.

We are separated from ourselves and others, but we have a strong need to connect. How do we connect with others and feel free when we don’t even know ourselves and constantly act the parts of others? We take on the roles that we have learned at home and school, and that society reflects on us. But who are we, really? Who are we within these frameworks?

We need connection. We need to connect with ourselves and each other. We yearn for that connection. DNA creates us and we create our DNA. Why reproduce pain and isolation when you can create beauty and authenticity? It’s time to step out of these frames and face ourselves in a mirror.

The artists add: “We have a habit of escaping into alcohol, blaming each other, emotional eating, overworking, over-exercising, dysfunctional relationships, shopping, pornography etc. It is time to ask: why have we created such a world where it is painful to exist and we need to run away from ourselves and fight with each other? We need to understand which frameworks we have grown up in, and which of them are actually fake and which are real.”

Margus Kontus (b 1987) graduated from the Estonian Academy of Arts with a degree in graphics (BA) and contemporary art (MA). He has participated in several group and solo exhibitions in Estonia and abroad. Margus’s artistic practice is characterised by a wide spectrum of experimental works, from paintings made with magnetic fields to energy-producing sculpture. His works are like tiny meditations to make sense of existence. Why we exist has haunted Margus for a long time and has definitely left a mark on his work.

Kadi Nool (b 1989) graduated from the University of Tartu Viljandi Culture Academy with a degree in Community Education (BA) and has furthered her training in Transpersonal Psychology and Hypnotherapy. She has been working mainly in the field of mental health for the last five years. Kadi has participated in one personal exhibition so far and has illustrated two poetry books. She integrates art therapy, mindfulness and bodywork practices in her daily work. Kadi is keenly aware of the effects of society on the individual. Above all, she focuses on the individual’s ability to reprogram his/her subconscious and transform society.

Thank you: Cultural Endowment of Estonia and Pühaste Brewery
The exhibition will be open until 26 March.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.