Timo Toots „Luba kõik küpsised. Valik töid aastatest 2008–2023“ / 06.04.–14.05.2023

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 6. aprillil kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimajas Timo Tootsi isikunäitus
„Luba kõik küpsised. Valik töid aastatest 2008–2023“.

Näitus koosneb kolmest omavahel seotud teemaplokist: “Füüsiline vs. virtuaalne ruum”, “Isikuandmete kasutamise eetika” ja “Meedia-meelelahutus-poliitika”. Kõik Tartu Kunstimajas eksponeerimisele valitud tööd on valminud viimase 15 aasta jooksul.

Me elame juba tükk aega sellises reaalsuses, kus helge tulevik on piltlikult öeldes kolme kliki või äpi kaugusel. “Luba kõik küpsised” ja see kõik võib olla sinu! “Luba kõik küpsised” on ühtlasi mantra, mis juhatab sisse meie igapäevased düstoopiad – alateadlikud hirmud, et meie arendatavaid tehnoloogiaid võidakse kasutada ka meie vastu.

Kas sellel, et (info)tehnoloogia areng ja (uus) meedia on teinud meie elu mugavamaks, on oma (varjatud) hind? Kas saame neid tehnoloogiaid usaldada? Kas saame usaldada nende omanikke? Kas saame usaldada iseennast – seda, et oskame käituda kiirelt muutuvates oludes õigesti? Kas saame olla kindlad, et meie kohta kogutavaid andmeid ei kasutata kurjasti? Kas võime loota, et neid andmeid ei müüda või loovutata sunniviisiliselt kolmandatele osapooltele? Kas privaatsus jääb alles või kaob maailmast ajapikku – kuni hetkeni, mil on juba liiga hilja?

Timo Toots (s 1982) on kunstnik, kes kasutab oma interaktiivsete installatsioonide materjalina tehnoloogiat ning keskendub oma loomingulises uurimistöös inimese ja (info)tehnoloogilise arengu vahelistele keerukatele suhetele. Ta on õppinud informaatikat Tartu Ülikoolis ja lõpetanud fotograafia eriala Eesti Kunstiakadeemias (2009) ning täiendanud end Islandi Kunstiakadeemias ja Karlsruhe Kunstikõrgkoolis meediakunsti erialal. Ta on esinenud isik- ja rühmanäitustel mitmel pool maailmas. Teda on tunnustatud Prix Ars Electronica peapreemia Kuldse Nikega interaktiivse kunsti kategoorias (2012) ja Eesti Kultuurkapitali aastapreemiaga (2012).

Näituse graafiline disain: Margus Tamm
Näituse tekstid: Andreas Trossek, Timo Toots
Näituse meeskond: Tanel Asmer, Siim Asmer, Indrek Grigor, Urmo Teekivi, Richard Adang, Eva Lepik, Elika Kiilo-Kulpsoo

Kunstnik tänab: oma perekond, Eesti Rahvusraamatukogu, Le Lieu Unique, Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kunstimuuseum, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Autoreklaam, Eccom, Borg furniture, Sabine Himmelsbach

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Näitus jääb avatuks 14. maini.


Meediakajastus

Erkki Luuk. Implementatsiooni sünd kunsti vaimust. Kunst.ee, 2023/2.

Jaak Kikas. Suur Vend jälgib sind. Sirp, 5. mail 2023.

Peeter Kormašov. Timo Toots: kirjutama peab mitte ainult kurgi, vaid digikurgi kasvatamisest. Eesti Ekspress Areen, 3. mail 2023.

Ode Maria Punamäe. Tartu Kunstimajas saab tutvuda Timo Tootsi viimase 15 aasta loominguga. Kultuur.err.ee, 5. aprillil 2023.

Raimu Hanson. Timo Tootsi valiknäituse uusim teos jagab külastajaile küpsiseid. Tartu Postimees, 5. aprillil 2023.


On Thursday, 6 April at 6 p.m., Timo Toots will open his solo exhibition “Accept All Cookies: a Selection of Works from 2008–2023” in the Tartu Art House.

The exhibition consists of three interconnected thematic blocks: “Physical vs. Virtual Space”, “The Ethics of Using Personal Data” and “Media-Entertainment-Politics”. All works selected for the exhibition in the Tartu Art House have been completed within the last 15 years.

We have been living in a reality for some time now where the bright future is, figuratively speaking, three clicks or apps away. “Accept all cookies” and it can all be yours! “Accept all cookies” is also a mantra that initiates our daily dystopias: subconscious fears that the technologies we develop could be used against us.

Does the fact that the development of (information) technology and (new) media have made our lives more comfortable have its own (hidden) price? Can we trust these technologies? Can we trust their owners? Can we trust ourselves that we know how to behave in these rapidly changing circumstances? Can we be sure that the data collected about us will not be misused? Can we expect this data not to be sold or forcibly transferred to third parties? Will privacy remain or will it disappear from the world over time, until a certain moment arrives when it is too late?

Timo Toots (b 1982) is an artist who uses technology as a material for his interactive installations and focuses in his creative research on the complex relationship between humans and the development of (information) technology. He studied informatics at the University of Tartu, graduated from the Estonian Academy of Arts with a degree in photography (2009) and furthered his education in media art at the Icelandic Academy of Arts and the Karlsruhe Academy of Arts. He has exhibited in individual and group exhibitions in many parts of the world. He has been awarded the main prize of Prix Ars Electronica, The Golden Nica, in the category of interactive art (2012), and the annual prize of the Cultural Endowment of Estonia (2012).

Graphic design of the exhibition: Margus Tamm
Exhibition texts: Andreas Trossek, Timo Toots
Exhibition team: Tanel Asmer, Siim Asmer, Indrek Grigor, Urmo Teekivi, Richard Adang, Eva Lepik, Elika Kiilo-Kulpsoo

The artist thanks: his family, the National Library of Estonia, Le Lieu Unique, the Ministry of Culture of Estonia, the Art Museum of Estonia, Enterprise Estonia, Autoreklaam, Eccom, Borg furniture and Sabine Himmelsbach

The exhibition is being supported by the Cultural Endowment of Estonia.
The exhibition will be open until 14 May.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.