„Läbi udu ja kivide“ / Monumentaalgalerii / 30.06.–30.07.2023

(Scroll down for English)

Reedel, 30. juunil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Katarina Kruusi, Liina Leo, Eugenio Marini ja Ingrid Helena Pajo grupinäitus „Läbi udu ja kivide“.

Näitusel taaskogunevad kunstnikud, et oma loomingulisi teekondi üheks elavaks ja hingavaks organismiks punuda. Järjena näitus-projektidele Rändlus (ARS Kunstilinnak, 2022) ning DOKKING Station (Vent Space, 2021) on seekordne ühisprojekt jõudnud mööda risoome rännates hägustele vahealadele, udusse endasse.

Udu, heljuvate veepiiskade kogum, vähendab õhu läbipaistvust. Udu kui ebaselguse kujundit võib vaadelda kui segadust, selge vaate häirimist. Samas on udus peidus ka potentsiaalid – seal on võimalus end peita ja lasta mõtetel kuju leida nagu udukogus, milles sünnivad tähed.

„Läbi udu ja kivide” avab eri staadiumite, astmete, järkude, etappide intervalle, peidukohti, paiku eemalolemiseks ja iseolemiseks. Need kohad polegi tingimata kohad, vaid ka seisundid. Liikumised, milles kõik seisab paigal. Silmapilk väljahingamise ja sissehingamise vahel. Hetked, kui vana nahk juba langeb, aga uus pole veel kasvanud. Vahepealsuses peatumine võib olla nii kõhe kui ka sütitav, nii õhkõrn kui ka kivikõva.

Ingrid Helena Pajo (s 1996) uurib läbi kogumise ja kudumise algupäraseid tekstiilitehnoloogiaid. Leidmaterjalid on selle avastusretke lahutamatu osa, tuues esile teekonna ja protsessi olulisust. Teda paelub materjalikunstide potentsiaal olla inimelu kogemuse mõtestaja. Pajo lõpetas 2021. aastal Eesti Kunstiakadeemia tekstiili eriala (MA) ning pälvis samal aastal Eesti Tekstiilikunstnike Liidult aasta noore tekstiilikunstniku tiitli.

Eugenio Marini (s 1995) on Roomast pärit kunstnik, kes on lõpetanud Liceo Artistico Ripetta kaunite kunstide erialal, õppinud skulptuuri Accademia di Belle Arti di Romas ning töötanud mitmete kunstnikega Itaalias ja võõrsil. Resideerub vaheldumisi Eestis, Itaalias ja Kreekas ning töötab skulptuuri ja installatsiooni meediumites, kasutades valdavalt leidobjekte ja -materjale. Alates 2021. aastast teeb koostööd DOKK Kunstikeskusega.

Liina Leo (s 1993) looming ühendab mitmeid kaasaegse kunsti meediume, tegeledes eelkõige vaenuliku ruumi ja tänapäeva võõrandava keskkonna uurimisega. Ta on lõpetanud Central Saint Martinsi kaasaegse fotograafia magistriõpingud Londonis. Ta on varem osalenud ja korraldanud mitmeid näitusi nii Eestis kui välismaal, näiteks Unit1 galeriis Londonis, EKA galeriis ja VENT space’is Tallinnas ning osalenud Bauhaus Festil Weimaris, Saksamaal ja YTAT triennaalil Łódźis, Poolas.

Katarina Kruus (s 1995) on multidistsiplinaarne kunstnik-disainer, kes uurib, jälgib ning vahendab materjalide teisenemist ühest olekust teise. Keskendudes biomaterjalidele ja looduslikele pigmentidele, sealjuures mõeldes ihaldatavatele tulevikumaastikele.
Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia tekstiili eriala (BA) ja hetkel omandab sealsamas magistrikraadi. Lisaks on ta end täiendanud koolis Shenkar College of Engineering, Design and Art.

Graafiline disain: Johanna Ruukholm

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Näitus jääb avatuks 30. juulini.


Meediakajastus

Aurora Ruus. Delta. Tartu Kunstimajas avati kolm uut näitust. Klassikaraadio 10. juulil 2023.


On Friday, 30 June at 5:00 p.m. the group exhibition “Through fog and stones”, with works by Katarina Kruus, Liina Leo, Eugenio Marini and Ingrid Helena Pajo, will open in the monumental gallery of the Tartu Art House.

In the exhibition, the artists will regather to weave their creative journeys into one living and breathing organism. As a follow-up to the exhibition projects “Roaming” (ARS Kunstilinnak, 2022) and “DOKKING Station” (Vent Space, 2021), this joint project is reaching into blurred intervals, into the mist.

Fog, a cloud of suspended water droplets, reduces the transparency of the air. Fog as an image of obscurity can be seen as a confusing factor, as a phenomenon that obscures one’s view. At the same time, there is also potential hidden in the fog: an opportunity to hide and let thoughts find shape, like in a cosmic cloud in which stars are born.

“Through fog and stones” opens these intermediate areas and hiding places, in which one can be away or can become. These places may also be states, movements in which everything stands still. The blink of an eye between exhalation and inhalation. Moments when the old skin is falling off, but new skin has not yet begun to grow. Staying in an in-between state can be both stimulating and stagnating, glowing like light and as solid as stone.

Ingrid Helena Pajo (b. 1996) explores original textile technologies through gathering and weaving. What she finds form an integral part of this journey of discovery, highlighting the importance of the journey and the process. She is fascinated by the potential of material arts to make sense of the experience of human life. In 2021, Pajo graduated from the Estonian Academy of Arts with a specialisation in textiles (MA) and was awarded the title of young textile artist of the year by the Estonian Textile Artists´ Association that same year.

Eugenio Marini (b. 1995) is an artist from Rome who graduated in fine arts from the Liceo Artistico Ripetta, studied sculpture at the Accademia di Belle Arti di Roma and worked with several artists in Italy and abroad. He resides alternately in Estonia, Italy and Greece, and works in sculpture and installation, using mostly found objects and materials.

Liina Leo (b. 1993) combines several media of contemporary art in her work, primarily dealing with the exploration of hostile space and today’s alienating environment. She is a graduate of Central Saint Martins in Contemporary Photography, London. She has previously participated in and organised several exhibitions in Estonia and abroad, for example at the Unit1 gallery in London, and the EKA gallery and VENT space in Tallinn, and has participated in the Bauhaus Fest in Weimar, Germany and the YTAT triennial in Lodz, Poland.

Katarina Kruus (b. 1995) is a multidisciplinary artist-designer who studies, observes and mediates the transformation of materials from one state to another. She focusses on biomaterials and natural pigments, while thinking about desirable future landscapes. She graduated from the Estonian Academy of Arts with a specialisation in textiles (BA) and is currently obtaining a master’s degree there. In addition, she has studied at the Shenkar College of Engineering, Design and Art.

Graphic design: Johanna Ruukholm

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.
The exhibition will be open until 30 July.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.