James Prevett, Berit Talpsepp-Jaanisoo, Luis Sagasti „Tont-Värk“ / Suur saal / 04.08.–03.09.2023

(Scroll down for English)

Reedel, 4. augustil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis James Prevett, Berit Talpsepp-Jaanisoo ja Luis Sagasti ühisnäitus „Tont-Värk“.

„Tont-Värk” on näitus ja publikatsioon skulptuurist, tekstist ja kujutistest, mis tegelevad meie juurde naasvate, meid mõjutavate vormide ning ideedega. Näitusel osalevad kunstnikud on huvitatud sellest, kuidas me sageli ehitame tähendusi ja reaalsusi peidetud või minevikku maetud asjade kaudu, nende asjade kaudu, mis aeg-ajalt taasilmuvad ja meid rahule ei jäta.

Näitusel eksponeeritavad tööd ja tekst on loodud kunstnike omavaheliste vestluste põhjal viimase kahe aasta jooksul. Mõlemad esitlevad nende ideede materiaalseid uurimusi. See on segu ajaloolisest ja isiklikust, peites endas klassikalise maali või skulptuuri vorme, objekte religiooni-ja kultuuriajaloost, kunstnike individuaalseid kogemusi. Iga kunstnik kasutab materjali (pronksi, plastikut, teksti, kujutisi, jne.) ja mängu materiaalsega, ehitamaks oma vastuseid praegusele.

Sagasti on kirjutanud teksti „Absoluutne tõelus“, mis ilmub tõlkena publikatsioonis.
Talpsepp-Jaanisoo ja Prevett´i tööd on välja kasvanud sarnastest huvidest tegelda materiaalse maailmaga kunstitegemise kaudu ja mõjutustest klassikalise skulptuuri vallast. Mõlemad kunstnikud kasutavad reprodutseerimise või uuestitegemise viise, luues asjadest omalaadseid korduseid. Näitust ja publikatsiooni võibki näha kui eri vormides avalduvat sarnaste ideede iteratsiooni. Sellisel viisil muutub ka iga eksemplar publikatsioonist individuaalseks iteratsiooniks või „tondiks“ sündmusest, mis leidis aset Tartu Kunstimajas augustis 2023.

Berit Talpsepp-Jaanisoo (s 1984) on Tartust pärit kunstnik, kes elab ja töötab Eestis ja Soomes. Keskseteks huvideks tema viimase aja töös on, kuidas skulpturaalsed objektid suhestuvad identiteedi, kuuluvuse ja traumaga, ja kuidas töö materjaliga avab (seni) suletud radasid meie mälus ja teadvuses. Ta on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas skulptuuriosakonna (2008) ja magistriõppe Glasgow School of Art’is loovuurimuse erialal (2011). Alates 2022. aasta sügisest õpetab ta Kõrgemas Kunstikoolis Pallas skulptuuriajalugu. Lisaks isiku-ja rühmanäitustele Soomes on Talpsepp-Jaanisoo osalenud ka näitustel Eestis, Suurbritannias, Uruguays, Serbias ja mujal. Tema teoseid on muu hulgas Kiasma Muuseumi kollektsioonis, Heino Kunstikogus Soomes ja October Salon’i Kunstikogus Serbias.

James Prevett (s 1977) on Briti kunstnik, kes elab ja töötab Helsingis. Ta on huvitatud skulptuurist kui vahendist, uurimaks kehade ja teadvuste piire nii individuaalsel kui kollektiivsel tasandil. Tal on olnud näituseid muu hulgas Suurbritannias, Soomes, Tais, Ameerika Ühendriikides, Austrias ja Brasiilias, aastal 2006 oli ta osa Suurbritannia tiimist, kes osales Veneetsia Arhitektuuribiennaalil. Tema teoseid on Kiasma Muuseumi kollektsioonis ja mitmetes erakogudes. Prevett töötab dotsendina Soome Kunstiakadeemia skulptuuriosakonnas. Aastal 2021 määrati talle tema panuse eest kujutava kunsti praktikas Linnamo Autasu (Olga ja Vilho Linnamo Fond, Soome).

Luis Sagasti (s 1963) on kirjanik, õppejõud ja kunstikriitik kes elab ja töötab Bahia Biancas, Argentiinas. Ta lõpetas ajalooteaduskonnna Universidad Nacional del Sur ülikoolis, kus ta ka praegu õpetab. Aastatel 1995-2003 töötas Sagasti kuraatorina Bahia Bianca Kaasaegse Kunsti Muuseumis. Ta on avaldanud kuus romaani ja esseede kogumiku. Sagasti tööd on tõlgitud inglise, prantsuse, portugali ja türgi keelde. Ta osales 15. dOCUMENTA näitusel Kasselis (2022) töörühma ‘La Intermundial Holobiente’ liikmena, teose ‘El libro de las diez mil cosas’ autorina. 1997. aastal võitis ta Argentiina Rahvusliku Kunstikriitika autasu ja 2023.aastal Argentiina Rahvusliku Kirjanduse auhinna oma raamatu ‘Una Ofrenda musical’ eest.

Graafiline disain: Silver Sikk
Näitust toetab Eesti Kultuurkapital, Arts Promotion Centre, Finland ja KUMU.

Näitus jääb avatuks 3. septembrini.


Meediakajastus

Kaire Nurk. Tont-Värk. Kunst.ee, 3/2023.

Raimu Hanson. Sõnad toetavad kunstiväljapanekuid. Tartu Postimees, 8. augustil 2023.


On Friday, 4 August at 5:00 p.m. the joint exhibition “Ghost-Ting” by James Prevett, Berit Talpsepp-Jaanisoo and Luis Sagasti will open in the large gallery of the Tartu Art House.

It is an exhibition and a publication of sculpture, text and image revolving around forms and ideas that return and affect us. The artists are interested in how we build meanings and realities, often through hidden or buried things that re-occur or will not leave us alone.

Both the exhibition and the publication are material explorations of these ideas. Often this is a mixture of the historical and personal: forms from classical painting or sculpture, objects from religious and cultural history and the artists’ own personal experiences. Each artist uses materials (bronze, plastics, text, images etc.) and material play to build their own responses to the present.

The artworks and texts have been developed through conversations among the artists over the past two years. Sagasti has written a text – Absolute Reality – that is produced in translation in the publication. Talpsepp-Jaanisoo and Prevett have developed works that emerged from common interests in making as a way of processing the material world and the continued influence of classical sculpture. Both artists use modes of reproduction or re-making that are reiterations of other things. The publication and the exhibition are seen as iterations of similar ideas in different form. In this way, each book becomes an individual iteration or ghost of an event that took place at the Tartu Art House in August 2023.

Berit Talpsepp-Jaanisoo (b. 1984) is an artist from Tartu who lives and works in Estonia and Finland. In her recent work, she has focussed on how sculptural objects relate to identity, belonging and trauma, and how working with materials opens closed passages in our memories and minds. She graduated from the Sculpture Department of the Pallas University of Applied Sciences (2008) and received her master’s degree from the Glasgow School of Art (Master of Research in Creative Practices, 2011). Since Autumn 2022, she has taught sculpture history at the Pallas University of Applied Sciences. In addition to solo and group exhibitions in Finland, she has participated in exhibitions in Estonia, the UK, Uruguay, Serbia and elsewhere. Her works are part of the Kiasma Museum Collection, Heino Art Collection (Finland) and October Salon Collection (Serbia).

James Prevett (b. 1977) is a British artist who lives and works in Helsinki. He is interested in sculpture as a means to explore the limits of minds and bodies, both personal and collective. He has exhibited widely, including in the UK, Finland, Thailand, the USA, Austria and Brazil, and was part of a team that represented Great Britain at the Venice Biennale of Architecture 2006. His works are in Kiasma, the Finnish National Gallery collection and numerous private collections. James is a Lecturer in Sculpture at the Academy of Fine Arts of Uniarts Helsinki. In 2021 he was awarded the inaugural Linnamo Prize, by the Olga and Vilho Linnamo Foundation for committed exploration shown in artistic practice.

Luis Sagasti (b. 1963) is a writer, lecturer and art critic who lives and works in Bahia Blanca, Argentina. He graduated in History from the Universidad Nacional del Sur, where he now teaches. From 1995 to 2003 he was Curator in charge of Education and Cultural Outreach at the Museum of Contemporary Art, Bahía Blanca. He has published six novels and a book of essays. His work has been translated into English, French, Portuguese and Turkish. He participated in dOCUMENTA 15 in Kassel (2022) as a member of the group La Intermundial Holobiente, and is the author of the work El libro de las diez mil cosas. He won the National Prize for Art Criticism in1997 and the Second National Literature Prize for the book Una Ofrenda musical in 2023.

Graphic design by Silver Sikk.
The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia, the Arts Promotion Centre, Finland and KUMU.

The exhibition will be open until 3 September.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.