Tarvo Varres „Ootamine on see, kui aega on alati liiga palju ja kui ajal on siiski ajapuudus“ / Monumentaalgalerii / 04.08.–03.09.2023

(Scroll down for English)

Reedel, 4. augustil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Tarvo Varrese isikunäitus „Ootamine on see, kui aega on alati liiga palju ja kui ajal on siiski ajapuudus“.

Sellel näitusel jätkab kunstnik liikumist kohaspetsiifiliste tekstipõhiste installatsioonide trajektooril. Näituse keskseks ühisnimetajaks on „ootamise” justkui universaalne ning küllaltki paradoksaalne motiiv.

Sarnaselt eelmise aasta lõpus Hobusepea galeriis toimunud isikunäitusele „Aja vari”, on ka siinse näituse teosed – nii skulpturaalsed kui kontseptuaalsed teksti-objektid – vormistatud kunstniku poolt välja valitud Maurice Blanchot’ lausetest, keskendudes eelmise näituse „enese” ja „aja” mõtestamise asemel „ootamise“ motiivile.

Ootamine, mille olemus tugineb samal ajal nii üleküllusele kui ka millegi puudumisele, on üks esmaseid ajas eksisteerimise ning ajaga suhestumise viise. On see siis kannatamatult lootusrikas ootusjanu eesootava ees või hoopis äraootav ebaselgus ning ärev teadmatus mõne ebamäärase paratamatuse suhtes, ootamisest üldjuhul pääsu ei ole. Sellega tegelemine, kas suuremal või vähemal määral, on igapäevaselt sisuliselt vältimatu, et mitte öelda eluliselt hädavajalik.

Varrese teostes toimib tekst (ja keel) iseäraselt tundliku piirina reaalse ja kujutletava vahel, mistõttu võib tema teoste kogemist (ehk tekstide lugemist) käsitleda kui teatavat piirikogemust või piiril viibimist. Kõik näitusel eksponeeritud tekstid on kunstniku poolt välja valitud ning välja võetud oma algsetest kontekstidest, pärinedes originaalis erinevatest Blanchot’ raamatutest. Näituseruumi asetatud tekstid ning neist ajenduvad ideestikud ei ole Varrese jaoks lihtsalt mõtteharjutused või -mängud, olgugi et neile saab esmapilgul justkui edukalt ka selle nurga alt läheneda. Lähemal vaatlusel taotlevad nad midagi muud, kuid ei midagi mõeldamatut.

Tarvo Varres (s 1970) tegeleb hetkel oma töödes hapruse, minatuse ja mittelineaarse aja teemadega. Varres alustas avaliku näitusetegevusega 1991. aastal ja on töötanud külalisõppejõuna Eesti Kunstiakadeemias ja Tartu Kõrgemas Kunstikoolis. Ta on pälvinud Kinoliidu noore fotograafi preemia (1992), Rühm T koosseisus Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia (1996) ning on olnud Köler Prize 2018 nominent. Tema töid kuulub Eesti Kunstimuuseumi kaasaegse kunsti kogusse.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Näitus jääb avatuks 3. septembrini.


Meediakajastus

Erkki Luuk. Oodates eimidagi. Kunst.ee, 2023/4.

Solo exhibition ‘Waiting is when time is always in excess and when time is nevertheless short on time’ by Tarvo Varres at Tartu Art House. Echo Gone Wrong, 27. septembril 2023.

Raimu Hanson. Sõnad toetavad kunstiväljapanekuid. Tartu Postimees, 8. augustil 2023.


On Friday, 4 August at 5:00 p.m. Tarvo Varres will open his solo exhibition “Waiting is when time is always in excess and when time is nevertheless short on time” in the monumental gallery at the Tartu Art House.

In this exhibition, the artist continues to move along the trajectory of site-specific text-based installations. The central idea of the exhibition is the seemingly universal and somewhat paradoxical motif of “waiting”.

Similar to the personal exhibition “The Shadow of Time” held at the Hobusepea gallery at the end of last year, the works of this exhibition – both sculptural and conceptual text-objects – are formed from Maurice Blanchot’s sentences, selected by the artist, but here focusing on the motif of “waiting” instead of the concepts of “self” and “time” in the previous exhibition.

Waiting, whose nature is based on both abundance and lack, is one of the primary ways of existing in time and relating to time. Whether it is an impatiently hopeful thirst for what lies ahead, or an anticipatory uncertainty and anxious ignorance of some vague inevitability, there is generally no escape from waiting. Dealing with it, to a greater or lesser extent, is absolutely necessary on practically a daily basis.

In Varrese’s works, the text (and language) acts as a particularly sensitive border between the real and the imaginary, which is why experiencing his works (or reading the texts) can be considered a liminal experience. All of the texts displayed in the exhibition have been selected by the artist from different Blanchot books and have been taken out of their original contexts. For Varres, the texts placed in the exhibition space and the ideas inspired by them are not simply thought exercises or games, even though at first glance they can be approached from this angle. On closer inspection, they are asking for something else, always something reasonable.

Tarvo Varres (b. 1970) is currently dealing with the themes of fragility and non-linear time in his works. Varres started his public exhibition activity in 1991 and has worked as a guest lecturer at the Estonian Academy of Arts and Pallas University of Applied Sciences. He has received the Young Photographer Award of the Estonian Film-makers Association (1992), the Annual Award for Visual and Applied Arts from the Cultural Endowment of Estonia as part of Group T (1996) and was a 2018 Köler Prize nominee. His works belong to the contemporary art collection of the Art Museum of Estonia.

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.
The exhibition will be open until 3 September.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.