Vahram Muradyan „Mõttevabad joonistused“ / Väike saal / 02.02.–03.03.2024

(Scroll down for English)

Reedel, 2. veebruaril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Vahram Muradyani isikunäitus „Mõttevabad joonistused. Väljavõtteid visandivihikutest ~2014 – 2024“.

Näitusel näeme kunstniku joonistusi, mis enamuses on lehekülgede kaupa vihikutes ja kust tal pole kunagi võimalust neid korraga vaadata. Ta ei esita neid näitusesaalis mingis kindlas järjekorras, nii et kui näitusejärjestuses ilmneb loogika, on see tõenäoliselt juhuslik. Graafiline sõnamulin, aga nimetagem seda luuleks.

Neid joonistusi joonistades hiilib paratamatult sisse gravitatsioon oma raskuste, masside, tasakaalu, liikumisega. Pinnad tekivad pliiatsitõmmetega, mis tiksuvad nagu peenike punane sekundiseier. Joonistamine on kunstniku jaoks ajapõhine meedium (nagu muusika või film). Valmis joonistust vaadates on loomulik suletõmbeid uuesti läbi elada, nende kiirust, rütmi, intensiivsust, järjestust arvata püüdes. Vahel ta juhib ja vahel laseb lahti. Laseb joonistusel ise endaga hakkama saada.

„Joonistan neid siis, kui igav on või kui on liiga palju muid asju teha. Kui on külm, valgustamata ja liigub aeglaselt või on suvepuhkus, rannas vedelemine. Kohvikus, näoga akna poole või arsti vastuvõttu oodates, luminestsentskoridoris. Natuke vintis muusikafestivalil. Või lihtsalt pärast ärevat telefonikõnet halbade uudistega. Voodis, enne magamaminekut. Autos, enne kui punane roheliseks läks. Lennukis turbulentsi leevendamiseks, mis iganes see ka poleks. Vannis…,“ selgitab kunstnik.

Vahram Muradyan (s 1983) on Tartus elav Armeenia illustraator, disainer ja trükikunstnik. Lisaks kohalikele väljaannetele Müürileht ja SIRP on temalt illustratsioone tellinud erinevad rahvusvahelised väljaanded nagu The New York Times, Newsweek, Financial Times, Wall Street Journal, Washington Post, The Atlantic, Observer, Sunday Times Magazine, Fast Company, Adweek, Politico, ja Wired UK paljude teiste seas. Tema tööd on tunnustanud The Association of Illustrators (Ühendkuningriik), Lürzeri arhiiv (Austria), 3×3 International Illustration ProShow (USA). Ta kuulub Tartu Kunstnike Liitu ja Eesti Kirjastuste Liitu.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.


On Friday, 2 February at 5 p.m., Vahram Muradyan will open his solo exhibition “Mindless drawings. Excerpts from the sketchbooks ~2014 – 2024” in the small gallery of the Tartu Art House.

The exhibition will feature the artist’s drawings, most of which have been taken from notebooks page by page and he has never had the opportunity to look at them all at once. He does not present them in any particular order in the exhibition hall, so if any logic emerges in the exhibition sequence, it is probably accidental. It might be graphic gibberish, but let’s call it poetry.

When drawing these drawings, gravity inevitably crept in with its weight, mass, balance and movement. Surfaces emerged with pen strokes ticking like a thin red second hand. Drawing is a time-based medium (like music and film) for an artist. Looking at a finished drawing, it is natural to relive the pen strokes, trying to guess their speed, rhythm, intensity and sequence. Sometimes he leads and sometimes he lets go. Lets the drawing take care of itself.

“I draw those when bored, or when there are too many other things to do. When it’s freezing, dark and slow, or on a summer vacation, carefree at the beach. At the coffee shop, facing a window, or waiting for a doctor’s appointment in a luminescent corridor. A bit tipsy at a music festival. Or just after unsettling news on the phone. In bed, before sleep. In the car, before the light turns green. On an aeroplane, to settle turbulence, whatever that is. In a bath…,” the artist explains.

Vahram Muradyan (b. 1983) is an Armenian illustrator, designer and printmaker based in Tartu. Besides the local publications Müürileht and SIRP, he has been commissioned by various international publications, such as The New York Times, Newsweek, Financial Times, Wall Street Journal, Washington Post, The Atlantic, Observer, Sunday Times Magazine, Fast Company, Adweek, Politico and Wired UK, among many others. His work has been recognised by the Association of Illustrators (United Kingdom), Lürzer’s Archive (Austria), 3×3 International Illustration ProShow (US), the Tartu Artists’ Union and the Estonian Publishers’ Association.

The exhibition is being supported by the Cultural Endowment of Estonia.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.