Priit Pajos „PuuSüü“ / Väike saal / 08.03.–07.04.2024

(Scroll down for English)

Reedel, 8. märtsil kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Priit Pajose isikunäitus „PuuSüü“.

Kunstnik peab oma teoste loomise puhul oluliseks materjali, nii seda, millised eeldused materjal loob teose loomiseks, kui seda, milline on sõltuvalt valitud materjalist töö lõpptulemus. Kui palju dikteerib materjal ja kui palju jääb seal ruumi kunstnikule, saab vaataja ise otsustada.

Iga kunstnik teab, kuidas erinevad materjalid loomiskogemust mõjutavad.
Täiesti erinev tunne on maalida valgele kangale või juba mustreid ja kujundeid täis vineerile.
Vineer maalipõhjana on käinud Pajose teostest läbi kogu tema kunstnikuks olemise aja. Kuigi ta on seda kasutanud küllaltki juhuslikult, võib seda ometi nimetada tema lemmikalusmaterjaliks.

„Teadlikult lõpetasin kangale maalimise mõned aastad tagasi, kui asusin katsetama tule ja puu koostöö võimalusi. Tegemist ei ole muidugi võrdsete partneritega ja nii ei ole puul tule vastu vähimatki võimalust. Mina üritan ettevaatliku vahemehena tugevamat taltsutada, et ei sünniks täielikku kaost,“ selgitab kunstnik.

Enne põletatud vineeralustele tehtud maalidega alustamist oli Pajosel tavaks teha ettevalmistavaid visandeid. Ta planeeris teoste kompositsioone enne maalima asumist küllaltki täpselt. Vaatamata sellele on ta aga alati pidanud maalimisprotsessi kui sellist sama oluliseks kui lõpptulemust. Üllatused töö käigus ja lõpus on just need, mis annavad asjale erilise naudingu ja põnevuse.

Kunstnik lisab: „Puualuseid põletades olen loobunud maalide kavandamisest pea täielikult. Leidsin, et maalid on asunud ennast ise komponeerima. Mõned kuumusest ilmunud kujundid on isegi nii häirivalt ilmsed ja agressiivsed, et tundub võimatu neid ignoreerida. On isegi tunne, nagu annaks ära osa oma kunstnikuvabadusest.“

Priit Pajos (s 1971) maalikunstnik ja kuraator. Ta lõpetas 1998. aastal Tartu Ülikooli maaliosakonna. Ta on kunstnike rühmituse Kursi Koolkond liige.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Priit Pajose maalide valmimises langeb süü osaliselt süü peale. Tartu Postimees, 9. märtsil 2024.


On Friday, 8 March at 6 p.m., Priit Pajos will open his solo exhibition “PuuSüü” in the small gallery of the Tartu Art House.

The artist considers the material to be important when creating his works, both what prerequisites the material creates for the creation of the work, and what the final result of the work will be depending on the chosen material. How much is dictated by the material and how much space is left for the artist, the viewer can decide for himself.

Every artist knows how much the material on which the work is created means to the experience of creation. It is a completely different feeling to paint on white fabric or on natural plywood, already full of patterns and shapes.
Plywood as a base material has been used in Pajos’s paintings throughout his time as an artist. Although he has used it very sporadically, he still calls it his favourite material.

“I consciously stopped painting on canvas a few years ago, when I started experimenting with the possibilities of fire and tree cooperation. Of course, these are not equal partners: the wood does not have the slightest chance against fire. As a cautious negotiator, I try to tame the stronger party to avoid total chaos,“ the artist’s explain.

It was the artist’s practice to make preparatory sketches before starting paintings on burnt plywood boards. Pajos used to plan the compositions of his artworks quite precisely before starting to paint. However, he always understood that the process of painting
is just as important as the result. Surprises from the material during the work process and at the end are what give the artist special pleasure and excitement.

Pajos continues: “By burning wooden boards, I have almost completely given up planning paintings. I found that the paintings started to compose themselves. Some of the images that emerged from the heat are so disturbingly obvious and aggressive that it seems impossible to ignore them. It’s like giving away part of your artistic freedom.”

Priit Pajos (b. 1971) is a painter and curator. He graduated from the painting department of the University of Tartu in 1998. He is a member of the artist group Kursi Koolkond.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.