Tea Lemberpuu „Ollamise mäng” / Väike saal / 24.05.–30.06.2024

(Scroll down for English)

Reedel, 24. mail kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Tea Lemberpuu isikunäitus „Ollamise mäng”.

Näitus on pendeldamine kontrolli ja mängulisuse vahelises pingeväljas. Rangelt võttes on see küll maalinäitus, aga tegelikult on see pigem midagi muud: võib-olla kaasamise või siis koostöö või õieti koosmängu näitus, mille kesksed eksponaadid on ehk isegi usaldus, lahtilaskmine ja muutumine kui sellised.

Näitusel on eksponeeritud valik kunstniku varasemaid teoseid; meelevaldne assortii maale vahemikust 2016–2023. Selle näituse jaoks on kunstnik palunud teistel (seejuures pigem kunstivälja välistel) inimestel oma teoseid töödelda; üle värvida, katki lõigata, läbi õmmelda, lihvida, kraapida, augustada ja nõnda edasi.

Viimasest kujunes omamoodi kolmeetapiline usalduse protsess: autori lahtilaskmine oma teostest, näituse kaasloojate kimbatus ja ind teostesse „sekkumisel” ning viimaks muundatud teoste vastu võtmine ja eksponeerimine. Ühest küljest on see kõik üks kontrolli loovutamise žest, oma loomingulise tööprotsessi üleandmine kellelegi teisele – ning sellega seonduvalt hirmu ületamine ja usalduse piiride kompimine. Teisalt on see ka kindlate parameetrite ja reeglitega eksperiment, mille piirid sätestab piltide valim, nende ümbertöötamiseks lubatud tehnikad, katses osalejate kooslus ja lõppeks ka tagastatud teoste asetus näituseruumis.

Tea Lemberpuu (s 1980) on lõpetanud maalikunsti eriala Eesti Kunstiakadeemias (BA), kus hetkel õpib kaasaegse kunsti magistrantuuris. Talle on omistatud EKA noore kunstniku preemia. Lemberpuu on Tartu Kunstnike Liidu liige.

Graafiline disain: Karola Ainsar
Näituse kaasloojad: Kadri Aua, Margus Kangur, Triin Kask, Grete Kungla, Keiu Käära, Sander Lillemäe, Andrius Matšenas, Kaitel Männikust, Piret Pall, Ene Pedason, Kairi Rebane, Age Rosenberg, Urmas Rosenberg, Märt Samma, Dmitri Sarle, Gloria Soobik, Stella Timmer, Aliis Vene, Hindrek Vou
Näituse tekst: Tõnis Jürgens
Näituse heli: Kristiina Kraus, Indrek Tammoja
Kunstnik tänab: Ruutu10, Martin Junna, Karolina Tiigimäe, Tiit Sibul
Eriline tänu: Kairi Rebane, Ulvi Haagensen

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.


On Friday, 24 May at 5 p.m., Tea Lemberpuu will open her solo exhibition “A Game of Be-ing” in the small gallery of the Tartu Art House.

The exhibition is an undulation in the tension between control and playfulness. In a strict sense, this is an exhibition of paintings, but really it’s something else: perhaps a show of inclusiveness or collaboration or even cooperative play, the focus of which is on trust, letting go and change itself.

At the exhibition the artist has displayed a selection of her older works; a somewhat spontaneous assortment of paintings spanning 2016–2023. However, for this exhibition the artist has asked other people (mostly from outside the art field) to creatively rework her pieces: to repaint, cut up, sew through, sand, scrape, perforate and so on.

This developed into a sort of three-stage process of trust: the author giving up her works, the predicament and eagerness of the exhibition’s co-authors to “intervene” in the pieces, and finally the acceptance and exhibiting of the modified works. On the one hand, this is all a gesture of renouncing control, of transferring one’s creative process to someone else, and the concurrent notions of overcoming fear and probing the borders of trust. On the other hand, it’s an experiment governed by specific parameters and rules, which are defined by the selection of paintings provided, the techniques allowed for their modification, the participants chosen for the experiment, and finally the arrangement of the returned works in the exhibition space.

Tea Lemberpuu (b. 1980) graduated from the Estonian Academy of Arts (BA), majoring in painting, where she is currently studying for a master’s degree in contemporary art. She has been awarded the EKA young artist award. Lemberpuu is a member of the Tartu Artists Union.

Graphic design: Karola Ainsar
Co-creators: Kadri Aua, Margus Kangur, Triin Kask, Grete Kungla, Keiu Käära, Sander Lillemäe, Andrius Matšenas, Kaitel Männikust, Piret Pall, Ene Pedason, Kairi Rebane, Age Rosenberg, Urmas Rosenberg, Märt Samma, Dmitri Sarle, Gloria Soobik, Stella Timmer, Aliis Vene and Hindrek Vou
Text: Tõnis Jürgens
Audio: Kristiina Kraus and Indrek Tammoja
Big thanks: Ruutu10, Martin Junna, Karolina Tiigimäe and Tiit Sibul
Special thanks: Kairi Rebane and Ulvi Haagensen

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.