Alar Madisson “Pooltund kirjanikuga / Half-Hour With a Writer” / Suur saal 11.04.-04.05. 2014

Alar Madisson_vaike

Eesti Kultuurilooline Arhiiv 85
Valik fotosid aastatest 2001-2013
11.04.-04.05. 2014

 

The Estonian Cultural History Archives 85
Photos From the Years 2001-2013″
11.04.-04.05. 2014

 

 

Näitus Pooltund kirjanikuga on valik fotosid aastatest 2001-2013, mil Eesti Kirjandusmuuseumi kultuurilooline arhiiv viis läbi sihipärase kirjanike, luuletajate, tõlkijate ja kirjandusteadlaste pildistamise eesmärgiga täiendada arhiivi fotokogu kaasaegse ja elulise fotomaterjaliga. Pildistas muuseumi fotograaf Alar Madisson. Kuna kohavalik jäeti kirjarahva enese otsustada, sai projekt nime „Kirjanik ja tema keskkond”. Nii kutsuti meid kodudesse ja koduaedadesse, suvilatesse, töökohtadesse, raamatukogudesse, kohvikutesse, mere äärde, parkidesse või linnatänavaile – sinna, kus oli igaühele harjumuspärane ja tuttav keskkond. Tänaseks on sel põhjusel külastatud 256 kirjainimest ning sõidetud eelnevalt kokkulepitud paikadesse pea kõikjale üle Eesti, lisaks käidud ka Riias ja Stockholmis. Inimesed on aga erinevad. Nii ei õnnestunud pildistamistel alati kinni pidada planeeritud poolest tunnist, vaid see aeg ületati sageli mitmekordselt – tulemuseks mõlemapoolne kohtumisrõõm, meeldivad vestlused kohvitassi juures ning hulgaliselt õnnestunud fotosid.
Meie ettevõtmist on oluliselt toetanud Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapital ning paaril varasemal aastal ka riiklik programm „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud”. Näituse valmimisele aitasid kaasa Eesti Kultuurkapital, Tartu Kultuurkapital, Tartu Linnavalitsus ning Seri Disain OÜ.

Täname kõiki toetajaid ja kindlasti neid, kes meie jaoks pildistamiseks aega leidsid!

——————–
The Estonian Cultural History Archives 85
Alar Madisson “Half-Hour With a Writer. Photos From the Years 2001–2013″

The exhibition “Half-Hour With a Writer” presents a selection of photographs from 2001–2013, when the cultural history archive of the Estonian Literary Museum took a series of photos of writers, poets, translators and literary theorists with the aim of adding contemporary and topical photo material to the archive’s photography collection. The photos were taken by the museum’s photographer Alar Madisson. As the choice of location for the shoot was up to the literary folk, the project was named “Writers in Their Environments”. And so we were invited to homes and gardens, summer houses, workplaces, libraries, cafes, the seaside, parks and city streets – whatever was the writer’s familiar and habitual setting. Up to the present 256 visits have been made to the literary folk, taking us to almost every corner in Estonia as well as to Riga and Stockholm. Because people are different, we couldn’t always stick to the half hour we had planned, and in many cases the sessions were drawn out to several hours, resulting in pleasant encounters with enjoyable chats over cups of coffee and an array of fine photographs.

Our project has received substantial funding from the literature foundation of the Estonian Cultural Endowment and during a couple of earlier years from the national programme “Collections of Humanities and Natural Sciences”. The exhibition was put together with help from Estonian Cultural Endowment, Tartu Cultural Endowment, Tartu Town Government and Seri Disain OÜ.

We would like to thank all of the supporters and especially those who found time for having their photo taken!
Meediakajstus:
Raimu Hanson “Kirjarahvas täitis suure saali” Tartu Postimees 11.04. 2014

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.