Alexei Gordin “Art Is Not Just Fun Anymore” / 22.09.–15.10.2017 / Väike saal

(Scroll down for English)

Reedel, 22. septembril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Alexei Gordini isikunäitus „Art Is Not Just Fun Anymore” („Kunst ei ole enam pelgalt lõbu”).

Gordini näitusel areneb konflikt, kus põrkuvad kaks eksistentsialistlikku käitumismudelit – argitegelikkuse eitus ja jõuetu alistumine isikliku reaalsuse ees. Värsked tööd juhatavad kunstniku isikliku loo vahendusel teed läbi petlike tõenäosuste luupainajalikku tegelikusse. See on kunstniku kummardus absurdile kui ainukesele võimalusele ellu jääda. Taktikale, kus vastuhakk ainult kinnitab alistumist ning vastalisus saab jõu alistumisest.

Näitus Tartu Kunstimajas sai oma pealkirja tätoveerimissessioone kujutavast videode seeriast, kus kunstniku kehale jäädvustatakse lauseid maalidest, mis on õnnestunud maha müüa. Gordin ise kirjeldab seda akti kui kokkukasvamist oma töödega. See on paroodia kunstiturule, kus ajatust ideaalist saab hetkeline kasum. Tätoveering jääb kunstniku kehale kogu eluks, erinevalt teostest, mis tulevad ja kaovad turu voolava seaduse järgi.

Postmodernismile vastukaaluks loodud mõiste „voolav modernsus” autor, Poola-Briti sotsioloog Zygmunt Bauman, väidab, et tänapäevases maailmas „on muutumine ainuke stabiilsus ja ebakindlus on ainuke kindel asi”. Ka kunstniku positsioon tänapäevases maailmas näib sellele kirjeldusele vastavat. Kunstnik on marginaliseeritud element, kes on määratud balansseerima loomaliku tungi ja sotsiaalse ellujäämise vahel. Ta peab tegema koostööd turuga, mis on paljude poolt põlatud kui midagi, mis kunsti eheda püüdluse korrumpeerib. Loosung „Art Is Not Just Fun Anymore” tähistab kunstniku katset isikliku, füüsilise kogemuse kaudu vool peatada, et tekiks hetk ringi vaadata. See on katse mõtiskleda nende ajutiste asjade üle, mis moodustavad indiviidi reaalsuse ja millest kujuneb meie maailmapilt oma arusaamiste ja ootustega.

Alexei Gordin (snd 1989) on 2008–2011 õppinud Eesti Kunstiakadeemias maali ning omandanud aastatel 2014–2016 Helsingi Kunstiülikoolist maali magistrikraadi. Käesolev on tema kümnes isikunäitus ning varasemad on toimunud Tallinnas, Pärnus ja Tartus (2014. aastal Y galeriis). Lisaks Eestis toimunud grupinäitustele on tema töid näidatud ka Soomes, Leedus ja Venemaal.


Meediakajastus

Julia Polujanenkova. Алексей Гордин: “Искусство – это уже не просто веселье”. Vestnik Tartu, 19.09.2018.


On Friday, 22 September at 17.00 Alexei Gordin’s personal exhibition “Art Is Not Just Fun Anymore” will be opened in the small gallery of the Tartu Art House.

Gordin’s exhibition encapsulates a conflict where two existentialist behavioral models collide: negation of the everyday reality and the powerless submission to a personal reality. His fresh works use the artist’s personal story to direct the viewer through deceptive probabilities to the nightmarish reality. It is his recognition that absurd is the only means of survival: a tactic whereby opposition only confirms submission and opposition itself receives its strength from submission.

The exhibition at the Tartu Art House received its title from a series of videos depicting tattoo sessions where sentences from paintings that the artist has managed to sell are recorded on his body. Gordin describes this as merging with his own works. It is a parody of the art market where a timeless ideal becomes momentary profit. A tattoo will remain on the artist’s body forever unlike his works that come and go according to the flowing rules of the market.

The term “liquid modernity”, coined in opposition to postmodernism by the Polish-British sociologist sociologist Zygmunt Bauman, states that in the contemporary world “change is the only permanence, and uncertainty the only certainty”. The artists’ position in the contemporary society also seems to correspond to this. They are marginalised and have to balance between animal urges and social survival. They have to co-operate with the market although it is despised by many as a corrupting influence on art’s pursuit of authenticity. The slogan “Art Is Not Just Fun Anymore” represents Gordin’s attempt to use a personal and physical experience to stop the flow in order to have a moment to look around. This is an attempt to contemplate the temporary things that form a person’s reality and are the basis of our world view with its perceptions and expectations.

Alexei Gordin (b 1989) has studied painting at the Estonian Academy of Arts in 2008–2011 and received in 2014–2016 a master’s degree in painting from University of the Arts, Helsinki. This is his tenth personal exhibition and the previous ones have taken place in Tallinn, Pärnu and Tartu (2014 in Y Gallery). In addition to group exhibitions in Estonia, Gordin’s works have also been shown in Finland, Lithuania and Russia.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.