Läti kaasaegne kunst “Jumalanna ex machina” / 17.11.–12.12.2017 / Suur saal

(Scroll down for English and Latvian)

JUMALANNA EX MACHINA
Läti kaasaegse kunsti grupinäitus

Kontseptsioon ja kuraator: Jana Kukaine
Projekti idee autor ja kaaskuraator: Šelda Puķīte
Osalejad: Rasa Jansone, Anda Magone, Inga Meldere, Ingrīda Pičukāne ja Eva Vēvere
Graafiline kujundus: Ingrīda Pičukāne

Grupinäitus „Jumalanna ex machina” uurib kaasaegses ühiskonnas sageli kahe äärmuse vahel võnkuvat kujutluspilti naisest. Ühel pool on sageli esoteerilise alatooniga, populaarnee „enda eest hoolitsemise” ja „naiseliku õnne” praktika, milles naist võrreldakse jumalannaga, kes elab kuninglikku elu, veedab aega ilusalongides ja kannab siidist hommikumantleid. Teises äärmuses vaadeldakse naist realistlikust igapäevasest vaatepunktist, kus naise õlule langeb lõputu töö ja kohustuste koorem, ta näib olevat muudetud masinaks, mille väärtust määratakse läbi produktsiivsusnäitajate.

Rasa Jansone võimsa 500st isevalmistatud hoidisest koosneva installatsiooni keskmes on köök kui ebatavaline platvorm naise iseseisvuse väljenduse ja tõe kehastusena. Inga Meldere tõlgendab kunstiajaloost tuntud kanoonilisi naise kujutisi samal ajal kui Eva Vēvere jutustused hargnevad läbi 1980ndate postkaartide kollektsiooni ja paksude Eestimaa laante. Anda Magone fotodest moodustub keha päevik, mis räägib aja möödumisest, sõprusest ja täiskasvanuks saamisest. Ingrīda Pičukāne tegeleb äärmuslikemate kehaliste väljendustega ning kutsub külastaja eneseavastamise rännakule. Tehes tänuliku kummarduse Descartes’ile ja ratsionalistlikule filosoofiale, külastades Lääne-Euroopa kunstipärandit ning flirtides popkultuuri kujutistega, pakub näitus kriitilist feministlikku kommentaari ning uurib võimalusi uuteks vaatenurkadeks.

Näituse avamisel alustab Ingrīda Pičukāne teose „Sensuaalne aas” maalimist, mis jätkub terve väljapaneku vältel. Avamis-performance’i ajal mängib muusikat Vija Moore.

Projekti partnerid ja toetajad: Tartu Kunstnike Liit, Tartu Linn, Eesti Kultuurkapital, Läti Kultuurkapital, Nordic-Baltic kultuuri mobiilsusprogramm, Temnikova & Kasela galerii, MoKSi residentuur, MagnumNT, Lux Express, Valmiermuiža.


Meediakajastus

Photo reportage from group show ‘Goddess Ex Machina’ at Tartu Art House. Echo Gone Wrong, 6. detsember 2017.

Raimu Hanson. Läti naiskunstnike näitusel hakkab sülg jooksma. Tartu Postimees, 21. november 2017.

Kaur Paves. Läti feministide pealetung. Tartu Ekspress, 16. november 2017.

Reet Varblane. Kas jumalannad tulevad tõesti masinast?. Sirp, 13. oktoober 2017.


GODDESS EX MACHINA
Group exhibition of Latvian contemporary art

17 November – 10 December 2017
Large Gallery of the Tartu Art House

Author of the concept and curator: Jana Kukaine
Idea for the project and assistant curator: Šelda Puķīte
Participants: Rasa Jansone, Anda Magone, Inga Meldere, Ingrīda Pičukāne and Eva Vēvere
Graphic identity: Ingrīda Pičukāne

Exhibition opening at 19.00

Group exhibition Goddess Ex Machina is devoted to the investigation of images of women in contemporary society, which often oscillate between two extremes. On the one hand, conforming to the popular practices of ‘treating yourself’ and ‘feminine happiness’ which often acquire esoteric qualities, the woman is compared to a goddess who leads a royal life, spending time in beauty salons and silk morning gowns. On the other hand, looking from a realistic, everyday perspective where the weight of endless work and responsibilities lies on the woman’s shoulders, the woman appears to have turned into a machine whose value is determined by her productivity indicators.

The kitchen as a curious platform for a woman’s independence and a manifestation of truth will be the subject of Rasa Jansone’s impressive installation with almost 500 self-made conserves. Inga Meldere will interpret the canonical images of women from art history while Eva Vēvere’s narratives will weave through a 1980s postcard collection and the thick Estonian forests. Anda Magone’s photographs will become a diary of the body, telling about passage of time, friendship and maturity, while Ingrīda Pičukāne will turn to more extreme bodily expressions, inviting the visitor on a journey of self-discovery. With a kind bow to Descartes and rationalist philosophy, revisiting the heritage of Western European art and flirting with images from popular culture, the exhibition will offer a feminist-critical commentary and trace the possibilities of new perspectives.

At the exhibition’s opening, Ingrīda Pičukāne will begin work on the painting Sensual Meadow, which will continue for the duration of the exhibition. Musician Vija Moore will perform during the opening performance.

Project’s partners and supporters: Tartu Artists’ Union, City of Tartu, Cultural Endowment of Estonia, Culture Capital Foundation of Latvia, Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture, Temnikova & Kasela Gallery, MoKS Residency, MagnumNT, Lux Express, Valmiermuiža.


DIEVIETE EX MACHINA
Latvijas laikmetīgās mākslas grupas izstāde
Tartu Mākslas mājas Lielā zāle

Koncepta autore un kuratore: Jana Kukaine
Projekta idejas autore un asistējošā kuratore: Šelda Puķīte
Dalībnieces: Rasa Jansone, Anda Magone, Inga Meldere, Ingrīda Pičukāne un Eva Vēvere
Izstādes grafiskā identitāte: Ingrīda Pičukāne

Izstādes atklāšana plkst. 19.00

Grupas izstāde Dieviete Ex Machina veltīta sievietes tēlu izzināšanai mūsdienu sabiedrībā, kas bieži vien svārstās starp divām galējībām. No vienas puses, izdabājot populārajām „sevis lutināšanas” un „sievišķīgas laimes” praksēm, kurām nereti pievienojas ezotēriskas kvalitātes, sieviete tiek pielīdzināta dievietei, kas dzīvo karalisku dzīvi, pavada laiku skaistumkopšanas salonos un zīda rītakleitās. No otras puses, raugoties reālistiskā, ikdienas pieredzē balstītā perspektīvā, kur uz sievietes pleciem gulstas teju nebeidzams darbu un pienākumu slogs, sieviete šķiet pārtapusi mašīnā, kuras vērtība ir viņas produktivitātes rādītāji.

Virtuvei kā savdabīgai sievietes neatkarības platformai un patiesības manifestācijai savā iespaidīgajā instalācijā ar teju 500 pašgatavotiem konserviem pievērsīsies Rasa Jansone. Hrestomātiskos mākslas vēstures sieviešu tēlus interpretēs Inga Meldere, savukārt Evas Vēveres naratīvi vīsies cauri 80. gadu pastkaršu kolekcijai un Igaunijas mežu biežņai. Andas Magones fotogrāfijas kļūs par ķermeņa dienasgrāmatu, kas vēsta par laika ritējumu, draudzību un briedumu, savukārt ekstrēmākām ķermeniskām izpausmēm pievērsīsies Ingrīda Pičukāne, aicinot skatītāju pašatklāsmes ceļojumā. Laipni paklanoties Dekartam un racionālisma filozofijai, vēlreiz caurskatot Rietumeiropas mākslas mantojumu, kā arī flirtējot ar populārās kultūras tēliem, izstāde sniegs feministiski kritisku komentāru un iezīmēs jaunu skatījumu iespējamības.

Līdz ar izstādes atklāšanu darbu pie „Jutīgā pļava” gleznojuma uzsāks Ingrīda Pičukāne, un tas taps visas izstādes norises garumā. Atklāšanas performancē uzstāsies mūziķe Vija Moore.

Projekta sadarbības partneri un atbalstītāji: Tartu Mākslinieku savienība, Tartu pilsēta, Igaunijas Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonds, Ziemeļvalstu un Baltijas Valstu Mobilitātes programma „Kultūra”, Temnikova & Kasela galerija, MoKS rezidence, MangnumNT, Lux Express, „Valmiermuiža”.


Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.