Zoia Lebedeva “Vaidu Vidil kinkis värvid” / Monumentaalgalerii / 15.03.–07.04.2019

(Scroll down for English)
(Русский следует ниже)

Neli aastat tagasi kohtas Udmurtias Buranovo külas elav Lebedva oma elu suurima armastust Vaidut ning kolis peatselt tema juurde Eestisse uut elu alustama. Kaks aastat hiljem Vaidu suri ning jättis toona kuuekümne-aastase naise maailma üksi. Samas oli Vaidu kinkinud oma olemasoluga talle pidurtamatu inspiratsiooni ning värske ja kirkavärvilise maailmanägemise. Kaotusevaluga toimetulek ja uue elu ehitamine käivad nüüd Lebedeva jaoks läbi kunsti.

Zoia Lebedeva (snd 1957) töötab rahvuskunsti traditsioonide ja kaasaegse kunsti piirialal lisades loomingusse rohkelt huumorit ja lugusid omaenda elust. Tema teoseid on näidatud Venemaal muuseumites PERMM ja Erarta, kuid peamiselt on ta esinenud rahvakultuuriga seotud institutsioonides. Eestis on tema looming muutunud värvikirevamaks ning ta väljendab ennast tudengi, üksiku naise ja kohaliku skeene uue tulija positsioonilt.

Avamisel toimub Zoia Lebedeva ja muusik Lillo kontsert-performance, millest saavad osa võtta kõik külalised.

Näituse kuraator on Julia Polujanenkova (Tartu Kunstimuuseum).


Four years ago Lebedeva living in the Udmurtian village of Buranovo met the love of her life Vaidu and soon moved to Estonia to start a new life with him. Two years later Vaidu died and left the then sixty-year-old woman alone in this world. At the same time Vaidu with his presence had given her boundless inspiration and a fresh and brightly coloured world view. Coping with the pain and building a new life for Lebedva now happen through art.

Zoia Lebedeva (b 1957) works on the border between the traditions of folk art and contemporary art and includes ample amounts of humour and stories from her own life in her works. Her art has been shown in PERMM and Erarta museums in Russia but she has mostly exhibited in institutions that are associated with folk culture. In Estonia, her oeuvre has become more colourful and she expresses herself from the positions of a student, a lone woman and a newcomer in the local art scene.

The opening will be accompanied by a concert-performance of Zoia Lebedeva and musician Lillo where all the guests can participate.

The exhibition is curated by Julja Polujanenkova (Tartu Art Museum).


Персональная выставка удмуртской современной художницы Зои Лебедевой в Тартуском доме искусства

Четыре года назад жившая в удмуртской деревне Бураново Зоя Лебедева встретилась с самой большой любовью своей жизни Вайду и переехала к нему в Эстонию, чтобы начать новую жизнь. Два года спустя Вайду умер и оставил шестидесятилетнюю женщину в мире одну, но подарил ей безудержное вдохновение и свежее видение мира. С болью потери и строительством новой жизни Лебедева справляется с помощью своего творчества.

Зоя Лебедева (р 1957) работает на стыке народных традиций и современного искусства, привнося в творчество юмор и истории из личной жизни. Ее произведения показывали в актуальных музеях России, таких как PERMM и “Эрарта”, а также в учреждениях народной культуры. В Эстонии ее произведения стали более цветными, а истории обогатились опытом студентки, вдовы и нового автора на местной художественной сцене.
На открытии пройдет перформанс-концерт Зои Лебедевой и музыканта Лилло, в котором смогут поучаствовать все желающее.

Куратор экспозиции – Юлия Полуяненкова (Тартуский художественный музей).

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.