Olesja Katšanovskaja „Kultuuritolm” / Väike saal / 09.05.–09.06.2019

(Scroll down for English)
(Русский следует ниже)

Neljapäeval, 9. mail kell 18.30 avatakse Tartu Kunstimaja väikses saalis Olesja Katšanovskaja isikunäitus „Kultuuritolm”.

Näituse kuraator on Julia Polujanenkova (Tartu
Kunstimuuseum).

Katšanovskaja südamlik suhtumine maalitraditsioonidesse pärineb tema mitmekülgsest kunstiharidust Eestis ja Peterburis. Teoste sisu on aga seotud negatiivsete emotsioonidega, mida talle on tekitanud reaalne kunstnikuelu ja kunstniku roll tänases maailmas. Oma
esimesel isiknäitusel Tartus loob Katšanovskaja väikese maailma, milles segunevad
klassikaliste maalide pärand konserveerimisest inspireeritud installatsiooni ja
videoteosega.

Kunstnik lisab: „Käsitlen oma kunstis Eesti jaoks keerulisi küsimusi nagu hallid passid, tööpuudus
kunstivaldkonnas ja mitte mõistmine. Minu teosed on eksperimendid, mis põimivad restauraatori
rakendusoskusi ja kaasaegset kunsti.”

Olesja Katšanovskaja (snd 1983) on õppinud Tartu Ülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias ja Peterburi Riiklikus Repini nimelises Kunstiinstituudis. Ta on osalenud Širjajevo Biennaalil (2018) ja Uurali Tööstusbiennaalil (2017) ning grupi- ja isikunäitustel Eestis, Venemaal, Itaalias, Belgias ja Soomes.

Näitus on avatud 9. juunini.


Meediakajastus

Sten Sang. Vaeste kunstnike lummav enesehaletsus, Tartu Ekspress, 30. mai 2019.


On Thursday, 9 May at 6.30 p.m. Olesya Kachanovskaya’s persoanl exhibition “The Dust of Culture” will be opened in the small gallery of the Tartu Art House. The exhibition curator is Julia Polujanenkova (Tartu Art Museum).

Kachanovskaya’s affectionate approach to painterly traditions stems from her diverse art education in Estonia and St Petersburg. But the content of the works is connected to the negative emotions that she has developed through the actual life of an artist and the role of artists in contemporary society. In her first personal exhibition in Tartu, Kachanovskaya creates a small world where the heritage of classical paintings intermingles with installation and video works inspired by conservation of art.

The artist adds: „In my art, I contemplate questions that are difficult for Estonia like the grey passports of citizenship-less people, unemployment in the arts and the incomprehension. My works are experiments where the skills of a conservator intertwine with contemporary art.”

Olesya Kachanovskaya (b 1983) has studied in the University of Tartu, Estonian Academy of Arts and in the Repin State Art Institute in St Petersburg. She has participated in the Shiryaevo Biennale (2018) and the Ural Industrial Biennial (2017) and in various group and personal exhibitions in Estonia, Russia, Italy, Belgium and Finland.

The exhibition will be open until 9 June.


В четверг, 9 мая, в 18.30 в малом зале Тартуского дома искусства откроется персональная выставка Олеси Качановской «Культурная пыль». Куратор выставки – Юлия Полуяненкова (Тартуский художественный музей).

Благодаря разностороннему художественному образованию, полученному в Эстонии и Петербурге, Качановская относится с особым трепетом к живописным традициям. Однако содержание произведений наполнено болью от того, какими оказались в реальности жизнь художника и его роль в обществе. На своей первой персональной выставке в Тарту художница создаёт миниатюру своего мира, в котором смешиваются вдохновлённое реставрацией живописное наследие с инсталляциями и видео-артом.

Художница добавляет: «В моём творчестве я поднимаю сложные для Эстонии вопросы, такие как серые паспорта, отсутствие работы в художественной сфере и непонимание. Мои произведения – эксперимент на грани между моими навыками реставратора и современным искусством».

Олеся Качановская (р. 1983) училась в Тартуском университете, Эстонской художественной академии и в Санкт-Петербургском государственном институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина. Она участвовала в Ширяевской Биеннале (2018) и Уральской Промышленной Биеннале (2017), а также персональных и групповых выставка в Эстонии, России, Италии, Бельгии и Финляндии.

Выставка открыта до 9 июня.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.