Johanna Mudist „Floora ja fauna” / Väike saal / 27.08.–20.09.2020

(Scroll down for English)

Neljapäeval, 27. augustil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Johanna Mudisti isikunäitus „Floora ja fauna”.

Johanna Mudist jätkab seekordsete joonistustega oma väikese inimese seeriat, kus mäng teose enese pisikese formaadi ning kujutatud inimtegelas(t)e suurussuhetega uuris kirjandusklassikast tuntud väikese inimese müüti. Kui kirjanduses oli „väike inimene” väheldane eelkõige oma funktsioonilt (nt mõni ametnik tuimalt jahvatavas masinavärgis), siis Mudist vaatleb süsteemi tervikuna. Sedapuhku on mäng suurussuhetega laienenud inimestelt ka floorale ja faunale.

Olles sellise erisuse teinud, jaganud maailma taimseteks ja loomseteks elusolenditeks, loobub kunstnik peaaegu koheselt kõikvõimalikest jaotistest sootuks ning demonstreerib meile igasuguse mateeria metamorfoosset olemust. Kõik mõeldavad suurussuhted on ebakindlad ning järgnevused meelevaldsed. Pisikesi mustvalgeid postkaarte meenutavates joonistustes on olendid pidevas voolamises ja üleminekus, üksteisesse sisenedes või üksteisest väljudes. See on segadus, millist pole nähtud maailma loomisest saati.

Kunstnik lisab: „Igasugune vihje müütilisusele lubab aimata suuremat narratiivi, mingit pärimuslikku lugu, millest need pisikesed piisad on destilleerunud. Piltidel on nende väiksusele vaatamata lukuaugulik perspektiiv – neisse piiludes aimdub üks sootuks suurem ruum nende taga. Seda ruumi ei ole aga selgepiiriliselt välja joonistanud. Niisiis võib igaüks selle oma senisest elukogemusest, unistustest ja hirmudest lähtuvalt täita sobiva mööbliga.”

Johanna Mudist (snd 1991) on Tallinnas elav ja töötav kunstnik. Ta on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute (BA) 2014 ja Eesti Kunstiakadeemia (MA) 2017 maali osakonna. Ta on ennast erialaselt täiendanud õppides Soomes ja Poolas. Aastast 2018 on Johanna Mudist Eesti Maalikunstnike Liidu liige ja 2019 Eesti Kunstnike Liidu liige. Tema viimane näitus Tartus oli mullune „Ajarändur” Nooruse galeriis.


On Thursday, 27 August at 5 p.m. Johanna Mudist will open her solo exhibition “Flora and Fauna” in the small gallery of the Tartu Art House.

With these drawings, Johanna Mudist continues her little man’s series, where the play between the small format of her piece and the proportions of the human-character(s) depicted, looked at the myth of the little man known from the classics of literature. When used in literature, “little man” was little mostly in terms of its function (e.g. some clerk as a cog in the machine), Mudist, however, is observing the system as a whole. This time, the play with proportions has moved on from people also to flora and fauna.

Having drawn the distinction, dividing the world into living beings, plants and animals, the artist abandons it almost at once and demonstrates the metamorphic nature of all matter. All conceivable proportions are uncertain and sequences are arbitrary. In the small black and white, postcard-like drawings, the beings are constantly in flow and transition, entering or exiting each other. It is the kind of mess which has not been seen since the creation of the world.

Mudist adds: “Any hint of mythology allows us to intuit a bigger narrative, a folk story, from which these small drops were distilled. Despite their small size, the pictures have a keyhole-like perspective: peeking into them, a much bigger space can be sensed inside. This space, however, has not been clearly visualised. Thus, taking into account their life-experience, dreams and fears, everyone can fill it with suitable furniture.”

Johanna Mudist (b 1991) is an artist living and working in Tallinn. She graduated from the Painting Department of Pallas University of Applied Sciences (BA) in 2014 and the Estonian Academy of Arts (MA) in 2017, complementing her studies in Finland and Poland. Mudist has been a member of the Estonian Painters’ Association since 2017 and the member of the Estonian Artists’ Association since 2019. Her last solo exhibition in Tartu was the 2019 „Time Traveller” in Noorus Gallery.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.