Triin Kerge ja Aksel Haagensen “Kuhu me lähme?” / Suur saal / 30.07–29.08.2021

(Scroll down for English)

Reedel, 30. juulil kell 17 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Triin Kerge ja Aksel Haagenseni ühisnäitus „Kuhu me lähme?“.

Näitus põhineb 1944. aastal Eestist lapsena põgenenute ja 1949. aastal lapsena Siberisse küüditatute lugudel. Kunstnikud panevad need Eesti ajaloo kaks narratiivi omavahel dialoogi ning seavad küsimuse alla kultuurilisi arusaamu, mis on tekkinud küüditamise ja suure põgenemise kohta.

Triin Kerge toob vaataja ette kuus naist, keda küüditati lastena 1949. aastal Siberisse, ning pöörab tähelepanu kollektiivse mälu isiklikule küljele. Aksel Haagensen esitab kõrvuti enda ning oma vanaema väliseestlust ning sidemeid Austraalia keskkonnaga.

Toonaste laste põlvkond on viimane, kellel on vahetu kogemus ajaloosündmustest, mis on jätnud jälje ka järgnenud põlvkondadele. Isiklike lugude ja mälestuste kaudu mõtestavad kunstnikud üle 70 aasta taguste sündmuste mitmekihilisust ning tagajärgi tänapäeval.

Triin Kerge praktika läbivaks teemaks on kodu, selle tähendus ja koduigatsus. Viimaste aastate jooksul on ta töötanud Siberisse küüditatud laste lugude ja mälestustega. Valdavalt kasutab ta oma praktikas fotograafiat, videot ja installatsiooni. Ta on õppinud dokumentaalfotograafiat (BA) University of Wales, Newport’is ja kaasaegset kunsti (MA) Eesti Kunstiakadeemias.

Aksel Haagensen kasutab oma kunstis peamiselt installatsiooni ja videot ning on huvitatud dokumentaalsusest kaasaegses kunstis. Ta on uurinud paguluse teemat oma vanavanemate lugude põhjal, kasutades seda filtrina lähenemaks tänapäeva olukordadele. Ta on õppinud installatsiooni ja skulptuuri (BA) ning kaasaegset kunsti (MA) Eesti Kunstiakadeemias.

Näituse installatsioon: Valge Kuup

Näitus on avatud 29. augustini.


Meediakajastus

Elo-Hanna Seljamaa. Ka Austraalia vanaema on Siberi laps. Kunst.ee, 4, 2021.


On Friday, 30 July at 5 p.m. Triin Kerge and Aksel Haagensen will open their exhibition “Off We Go!” in the large gallery of Tartu Art House.

The exhibition is based on the stories of people who fled as children from Estonia in 1944 or were deported as children to Siberia in 1949. The artists place these two narratives from Estonian history into a dialogue and question the cultural understandings that exist around the deportations and the exodus of refugees.

Triin Kerge presents to the viewer six women who were deported as children to Siberia in 1949, focusing on the personal aspects of collective memory. Aksel Haagensen juxtaposes his experiences of being an exiled Estonian with those of his grandmother alongside their respective relationships with the Australian environment.

This generation of children is the last to have an immediate experience of historic events that have also shaped following generations. The artists use personal stories and memories to contemplate the multilayered aspects of events from seventy years ago and their consequences today.

Triin Kerge works mainly with photography, video and installation. In her practice she focuses on the home, its meaning and homesickness. Over the last years, she has worked with the stories and memories of children who were deported to Siberia. Kerge studied documentary photography (BA) at the University of Wales, Newport and contemporary art (MA) at the Estonian Academy of Arts.

Aksel Haagensen mainly works with installation and video and is interested in the documentary aspects of contemporary art. He has investigated the subject of refugees based on the stories of his grandmother, using this as a filter to approach contemporary situations. Haagensen studied installation and sculpture (BA) and contemporary art (MA) at the Estonian Academy of Arts.

Exhibition installation: Valge Kuup

The exhibition is open until 29 August.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.