Henri Hütt “Põhjuseta tagajärjed” / Monumentaalgalerii / 13.11.–12.12.2021

(Scroll down for English)

Laupäevast, 13. novembrist on Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis avatud Henri Hüti isikunäitus „Põhjuseta tagajärjed”.

Näitus koosneb erinevatest misanstseenidest, mille järjekord on ruumis kindlaks määratud. On valgus, on vari. On allikad, on vaatemängulisus. Kas nimetatud üksuste vahel peab eksisteerima loogiline seos? Kas kõik, mis ühtviisi paistab, selline ka on?

Ka Kuu peegeldab valgust nagu see oleks ta enda oma…

Lavastud ruum võimaldab külastajal kogeda põhjuste ja tagajärgede seostest pääsemise seisundeid ning arusaamise ülehindamise järgseid hetki. Miski, mis algselt tundus loogiline ning mõttetööd mitte kulutav, saab süvenedes üha põhjendamatumate seoste osaliseks.

Kuidas kuvada musta valgust; kuidas mõõta armastust; kuidas liikuda nii, et vari jääb paigale? „Põhjuseta tagajärjed” kui ruumikogemuslik meelepete, jättes peategelaseks sinu segadused.

Henri Hütt (s 1985) on (etendus)kunstnik, kelle laia loominguspektrisse kuuluvad tehnoloogilise dominandiga etenduskunsti vormid, helietendused, lavastatud näitused, kureerimised, kirjutamised, installatiivsed juhtumid, nihkes instruktsioonide produtseerimine ja muu tabamatu. Lähtub kestuses olemisest, sest kes palju teeb, see jõuab vähe ajalukku. Hüti loomingulistest näidetest leiab lavastusi, mis hõlmavad kõiki teatreid kui ka tühja ruumi mikrotonaalset värelust. Käesolev näitus on Hüti esimene isikunäitus Tartus ning üldse üks energiline come-back visuaalkunsti skeenel

Autor: Henri Hütt
Tehnilised lahendused: Taavi Suisalu
Graafiline disain: Jaan Evart
Installeerimise tänud: Marten Esko, Siim Hiis, Mihkel Ilus, Henry Kasch, Evelyn Raudsepp, Allan Räim
Toetab: Eesti Kultuurkapital

Näitus on avatud 12. detsembrini.


Meediakajastus

Echo Gone Wrong. “Consequences Without a Cause” by Henri Hütt at the monumental gallery of the Tartu Art House. Echo Gone Wrong, 24. novembril 2021.

Lauraliis Süldre. Tartu kunstimajas avati kolm uut näitust. Kultuur.err.ee, 15. novembril 2021.

Argo Ingver. Fotod: Tartus avati kolme noore kunstitähe näitused. Eesti Päevaleht, 15. novembril 2021.


On Saturday, 13 November Henri Hütt will open his solo exhibition “Consequences Without a Cause” in the monumental gallery of the Tartu Art House.

The exhibition is a combination of different setting with a predetermined spatial order. There is light, there is shadow. There are sources, there is spectacle. Does there have to be a logical link between these entities? Is everything that looks the same, actually the same?

The Moon also reflects light as if it was its own…

The staged space allows visitors to experience states of relief from the causes and consequences and to sense the moments where the overestimation of understanding has passed. Something that initially seemed logical and intellectually not demanding, becomes increasingly unfounded on closer inspection.

How to display black light; how to measure love; how to move in a way that the shadow stays in place? “Consequences without a cause” acts as a spatial delusion that higlights your own confusion.

Henri Hütt (b 1985) is a (performing) artist, whose spectrum of artwork contains predominantly technological performative acts, sound-performances, staged exhibitions, curating, writing, installative performances, instructional staged shifts and other unattainable formats. Hütt’s artistic examples include performances which incorporate all theatre spaces as well as micro-tonal flickerings of an empty space. The present exhibition is his first solo exhibition in Tartu and an energetic come-back to the visual art scene.

Author: Henri Hütt
Technical solutions: Taavi Suisalu
Graphic design: Jaan Evart
Installation support: Marten Esko, Siim Hiis, Mihkel Ilus, Henry Kasch, Evelyn Raudsepp, Allan Räim
Supported by the Cultural Endowment of Estonia

The exhibition is open until 12 December.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.