Riin Maide ja Nele Tiidelepp „Etüüdid kujuteldavate etendajatega“ / Monumentaalgalerii / 02.09.–02.10.2022

(Scroll down for English)

Reedel, 2. septembril kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Riin Maide ja Nele Tiidelepa ühisnäitus „Etüüdid kujuteldavate etendajatega“.

Näituse keskne idee on puudumise tähenduslikkus. Kunstnikud on vaatluse alla võtnud tegevuse jäljed ruumis. Muljeid esitavad meediumid ja materjalid.

Riin Maide ja Nele Tiidelepp on näituseks inspiratsiooni saanud näitlejaks õppijate ühest esimesest harjutusest – etüüd kujutletava esemega. Stseeni, mille temaatika on tavaliselt pärit igapäevaelust, harjutatakse võimalikult täpselt ja korduvalt, et eelnenud tegelikkusele vastavus säiliks ka siis, kui esemed on eemaldatud. Oma näitusel on nad etüüdist välja jätnud etendajad. Kõnelema jäävad ruum ja esemed (mis võimalikult täpselt püüavad jäljendada etendajate kohalolu).

Kunstnikud lisavad: „Meie praktikais on kesksel kohal igapäevased kogemused ja nende tõlkimine erinevatesse väljendusvahenditesse. Tegevuse jäljed või nende puudumise tähenduslikkus on vaheldumisi loetavad nii helilises, vormilises kui tekstilises ruumis. Soundtrack reede öösel vana bemmiga Riia mäest alla sõitmisele; reisikirjad kõige kaugemast kohast, kuhu on võimalik minna Euroopast lahkumata ja üks makett majast, millest enda teadmata on välja kasvatud – kehastavad kirkaid hetki läbi oma spetsiifika.“

Tunnistada millegi kadumist, on ikkagi väita, et see võiks olla olemas.

Riin Maide (s 1997) on omandanud bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonnas graafika erialal ning täiendanud end Prahas DAMUs Alternatiiv- ja nukuteatri osakonnas, stsenograafia erialal. Aastal 2020 pälvis ta EKA Noore Kunstniku preemia ning Edmund Valtmani nimelise stipendiumi. Tema loomingus on olulised kohaspetsiifilisus, efemeersus ja graafiline kujutis. Läbi mänguliste installatsioonide ja lavastuslike keskkondade käsitleb ta mälu ja kohalolu.

Nele Tiidelepp (s 1998) on Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni- ja skulptuuriosakonna lõpetanud kunstnik ja kirjanik, kelle praktika on ajendatud spontaansetest reaktsioonidest keskkonnale ja materjalidele. Tiidelepp on võitnud Noore Tartu konkursi, EKA Noore Kunstniku preemia, SIIL Prize’i ja Millenium Prize’i, avaldanud tekste ajakirjas „Värske Rõhk“, ajalehtedes „Müürileht“ ja „Sirp“ ning osalenud näitustel ja kunstisündmustel Eestis, Belgias, Saksamaal, Itaalias, Šveitsis, Portugalis ja Soomes.

Kunstnikud tänavad: Saara Liis Jõerand, Cristo Madissoo, Tom Brennecke, Martin Tiidelepp

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Näitus on avatud 2. oktoobrini.


Meediakajastus

Echo Gone Wrong. “Etudes with Imaginary Performers” by Riin Maide and Nele Tiidelepp at the Tartu Art House. Echo Gone Wrong, 4. oktoobril 2022.

Lauraliis Süldre. Tartu Kunstimajas on avatud kolm uut näitust. Kultuur.err.ee, 4. septembril 2022.

Raimu Hanson. Näitus viib mõtte rõuguredeleile, milles heina ja vilja asemel laiutavad päikesepaneelid. Tartu Postimees, 2. septembril 2022.


On Friday, 2 September at 6 p.m. Riin Maide and Nele Tiidelepp will open their joint exhibition “Etudes with imaginary performers” in the monumental gallery of Tartu Art House.

The central idea of the exhibition is the meaningfulness of absence. The artists have observed the traces of activity in the space. Impressions are presented by media and materials.

Riin Maide and Nele Tiidelepp have been inspired by one of the first exercises of those learning to become actors: an etude with an imaginary object. The scene, the subject of which is usually taken from everyday life, is rehearsed as accurately and repeatedly as possible, so that correspondence to the previous reality is preserved even when the objects are removed. In their exhibition, they have left out the performers from the etude. The space and the objects (which try to imitate the presence of the performers as accurately as possible) are left to speak.

The artists add: “Our practice is focused on everyday experiences and their translation into various means of expression. Traces of activity or the meaningfulness of their absence can be alternately read in the sonic, formal and textual space. The soundtrack to driving down the Riga hill in an old BMW on a Friday night; travelogues from the farthest place you can go without leaving Europe and a model of the house you have grown out of without knowing it. These embody bright moments through their specific qualities.”

To acknowledge the disappearance of something is still to say that it could exist.

Riin Maide (b 1997) has acquired a bachelor’s degree in the Faculty of Fine Arts of the Estonian Academy of Arts, majoring in graphics, and furthered her education in the Department of Alternative and Puppet Theater at DAMU in Prague, majoring in scenography. In 2020, she received the EKA’s Young Artist Award and the Edmund Valtman Scholarship. Site specificity, ephemerality and graphic imagery are important in her work. Through playful installations and theatrical environments, she deals with memory and presence.

Nele Tiidelepp (b 1998) is an artist and writer who graduated the installation and sculpture department of the Estonian Academy of Arts. Her practice is motivated by spontaneous reactions to the environment and materials. Tiidelepp has won the Noor Tartu competition, EKA’s Young Artist Award, SIIL Prize and Millenium Prize, published texts in the journal “Värske Rõhk”, the newspapers “Müürileht” and “Sirp” and participated in exhibitions and art events in Estonia, Belgium, Germany, Italy, Switzerland, Portugal and Finland.

Thanks: Saara Liis Jõerand, Cristo Madissoo, Tom Brennecke, Martin Tiidelepp

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.
The exhibition is open until 2 October.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.