Paula Zariņa-Zēmane „Võimalused“ / Monumentaalgalerii / 08.09.–08.10.2023

(Scroll down for English)

Reedel, 8. septembril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis Läti maalikunstniku Paula Zariņa-Zēmane isikunäitus „Võimalused“. Näituse kuraator on Peeter Talvistu.

Näitus jätkab Zariņa-Zēmane eelmist seeriat „Muutused“, kuid nüüd on muutustest saanud uued võimalused, samas on liikumine endiselt teostes kesksel kohal. Seekord toob autor keraamika kaudu sisse ka hapruse teema: kõigis materjalides esinev ovaalne kujund tuleneb kunstniku käe liikumisest, viies mõtted peatumatu ja igikestva ringkäiguni, mis omakorda on kõiki protsesse käitavaks jõuks. Teosed on kui kihina lõigatud fragmendid reaalsusest – olgu see siis füüsiline või immateriaalne – ning need toimivad piirina sisemise ja välimise, abstraktse ja figuratiivse vahel.

Kunstnik lisab: „Kuni 2018. aastani kujutas enamik mu maale imaginaarseid maastikke. Nad otsisid oma kohta figuraalse ja abstraktse piiril ning illustreerisid seeläbi filosoofilisi mõtisklusi eksistentsist, ajast ja ruumist. Mulle näib, et olen nüüd valmis edasi liikuma, sügavamale maastikusse, sügavamale enda sisse. Praegused teosed on nagu looduslikud kivimid: aastatuhandete jooksul settinud marmorikihid, elu jooksul settinud kihid minu arusaamadest ja kogemustest. Kuigi kaugused, sügavused ja keskkonnad on tuttavlikud, toob keraamika neisse uue vaatepunkti, uue füüsilisuse.“

Paula Zariņa-Zēmane (s 1988) on Läti maalikunstnik, kes on lõpetanud Läti Kunstiakadeemia (BA ja MA). Kuigi tema teoseid on näidatud grupinäitustel väga paljudes riikides, on see tema esimene isikunäitus väljaspool Lätit. Tartu Kunstimajas olid tema teosed väljas viimati 2012. aastal ning tema viimane ülesastumine Tartus toimus mullu Kogo galeriis („Kolm omamoodi“, kuraator Juriaan Benschop).

Näitust toetab Läti Kultuurkapital.


Meediakajastus

Paula Zariņa-Zēmane. «Iespējas». Arterritory, 22. septembril 2023.

Echo gone wrong. Photo reportage from the exhibition ‘Possibilities’ by Paula Zariņa-Zēmane at Tartu Art House. Echo gone wrong, 20. septembril 2023.


On Friday, 8 September at 5:00 p.m. the Latvian painter Paula Zariņa-Zēmane will open her solo exhibition “Possibilities” in the monumental gallery of the Tartu Art House. The curator of the exhibition is Peeter Talvistu.

The exhibition continues Zariņa-Zēmane’s latest series “Changes”, but now these changes have been turned into new opportunities, while movement itself remains at the core of her works. This time she also introduces fragility via ceramics: the oval shape present in all of the materials is the result of her own gestures, which made her think of a ceaseless and never-ending circle of life, the driving force behind all processes. The works act like slices of reality – either physical or spiritual – creating a boundary between the inside and the outside, the abstract and the figurative.

The artist states: “Until 2018, most of my paintings were imaginary landscapes, balancing between the figural and the abstract, illustrating philosophical reflections on existence, time and space. It seems that now I am ready to go deeper into the landscape and deeper into me. These works are like natural minerals: slices of marble deposited over millennia, slices of my personal perceptions and experiences deposited over a lifetime. Although the distances, depths and atmospheres are familiar, the introduction of ceramics brings in a new point of view and a new physicality.”

Paula Zariņa-Zēmane (b. 1988) is a painter from Latvia who graduated from the Art Academy of Latvia (both BA and MA). Although her works have been on display at group exhibitions in various countries, this is her first solo exhibition outside Latvia. In the Tartu Art House, she was previously shown in 2012 and her last appearance in Tartu was last year at the Kogo Gallery (“Three of a Kind”, curator: Juriaan Benschop).

The exhibition is supported by the State Culture Capital Foundation of Latvia.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.